Popamokinės veiklos

Licėjuje vyksta daug popamokinės veiklos programų priešmokyklinei, pradinėms ir pagrindinėms klasėms. Popamokinėse veiklose moksleiviai drauge su popamokinės veiklos mokytojais ugdosi socialinius bei emocinius įgūdžius, atskleidžia kūrybiškumą, lavina vaizduotę, aktyviai juda bei mokosi bendradarbiauti.

Popamokinės veiklos laikas licėjuje – pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 15  iki 18 val., penktadieniais nuo 15 iki 17 val. Popamokinės veiklos paslaugų mokestis 150 Eur/mėn., kai kurie užsiėmimai (rusva spalva) kainuoja papildomai priklausomai nuo pasirinktos veiklos.

Popamokinės veiklos Kaune

0–4 klasės

Užsiėmimų tikslas – orientuotis į vaikų poreikius. Kūrybiniame užimtume ruošiame namų darbus, žaidžiame įvairius stalo žaidimus, atliekame smagius ir įdomius kūrybinius darbelius.

Kasdien, išskyrus penktadienį, veikianti akademija skirta vaikams, kurie lieka po pamokų ilgiau, baigę visus būrelius. Moksleiviai spalvina, kuria dekoracijas, sprendžia loginius uždavinius, žiūri filmukus, dainuoja, darosi dienos refleksijas. Dienos pabaigos gražus ritualas – vakaro ratas: reflektuojama praėjusi diena, pameditavus atsisveikinama.

Smasučių akademijoje stengiamasi integruoti IB PYP programos temas: teorinė dalis kūrybiškai susiejama su atliekamomis veiklomis.

Triskart per savaitę vykstantys įvairūs estafetiniai orientaciniai žaidimai su fizinio lavinimo mokytoju Eduardu Straigiu. Programa skirta ugdyti vaikų fizinio aktyvumo lygį per judriuosius žaidimus, estafetes. Užsiėmimų metu lavinami motorikos gebėjimai, gerinamos fizinės ypatybės (vikrumas, greitumas, jėga, koordinacija, pusiausvyra).

Visų vaikų labai mylima muzikos mokytoja, profesionali fleitininkė Odilija Luciukaitė moko pažinti natas, groti pianinu, daug su moksleiviais dainuoja.

Šiuose užsiėmimuose jaunieji tyrinėtojai gali praplėsti savo žinias mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos bei meno, kuris padeda suprasti ir apjungti šias sudėtingas disciplinas, pagalba. Kurdami mažus projektus, moksleiviai jaučiasi įkvėpti pritaikyti naujas ir jau turimas žinias. Veiklų metu stimuliuojamas kritinis mąstymas ir mokomasi problemų sprendimo.

Labai populiari popamokinė veikla, kuriai vadovauja fizikos mokytoja Vaida Kraujalienė.

Koordinacija, plastika, laisvė ir džiaugsmas – tai tik keli iš šokių privalumų! Įvairių stilių šokiai ne tik stiprina fizinę formą ir ištvermę, bet ir suteikia didelį malonumą. Tai viena iš puikiausių saviraiškos priemonių.

Šokių choreografijos pamokas veda profesionalios mūsų mokyklos šokėjos. Merginos nebe pirmus metus šoka Kauno šokių studijoje „RED“ ir netrukus žada pamokas lankančių moksleivių tėvus nustebinti šokių pasirodymu.

Dailė per psichologinę technologijų pusę: tyrinėjamos emocijos, jausmai, įvairios problemos, aktualijos, jas išpiešiant. Tai tarsi psichologinė, savęs pažinimo dailė arba meninio savęs atskleidimo būdas. Veiklas vedanti technologijų mokytoja Armanda Klimavičiūtė neseniai pristatė autorinę parodą. Trečiadieniais ji veda grafinio dizaino popamokines veiklas pagrindinių klasių moksleiviams.

5–10 klasės

Kaip kalbėti, kad įtikintum aplinkinius? Kas yra argumentas? Ar gali būti, kad nėra vieno teisingo atsakymo? Ar viešasis kalbėjimas skiriasi nuo to, kaip kalbame namuose, su draugais?

Debatai – pagal specifines taisykles mokiniai sieks įtikinti neutralią teisėjų grupę, kad jų idėjos, argumentai yra geresni už oponentų. Taigi mokomasi įtikinti ir greitai reaguoti į kontrargumentus.

Ypač svarbu, kad kreipiamas dėmesys į lokalias ir globalias problemas – mokiniai domisi politiniais, socialiniais, kultūriniais reiškiniais ir juos analizuoja iš skirtingų perspektyvų. Taip plečiamas mokinių akiratis, ugdomos viešojo kalbėjimo kompetencijos, skatinamas kritinis mąstymas ir svarbiausia – ugdoma visapusiška XXI a. Asmenybė.

Moksleiviai mokosi kompiuteriu kurti įvairius vizualus ir pan. Užsiėmimus veda technologijų mokytoja Armanda Klimavičiūtė.

Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti „Erudito“ licėjaus moksleivių interesams ir teisėms, pagal kompetenciją organizuojanti renginius mokyklos bendruomenei, rengianti moksleivių projektus, skatinanti kitas moksleivių iniciatyvas.

0–4 klasės

Moksleivių labai mėgstama sporto veikla, kurią veda profesionalus Kauno „Žalgirio“ krepšinio akademijos treneris Julius Pranevičius.

Šachmatai padeda ugdyti nuoseklų, abstraktų, analitinį, kūrybingą ir pagrįstą mąstymą. Vaikai šachmatų užsiėmimuose ne tik mokysis teorinių šio žaidimo žinių, bet ir kaip jas taikyti praktikoje. Užsiėmimus veda šachmatininkas Kasparas Kalpavičius.

Popamokinės veiklos Vilniuje

0–4 klasės

Užsiėmimų  metu moksleiviai susipažįsta su vis labiau populiarėjančiomis 3D modeliavimo ir spausdinimo technologijomis, sužino, kaip veikia 3D spausdintuvas, kaip ši technologija panaudojama ir pritaikoma. Vaikai supažindinami su pradedantiesiems skirtos 3D modeliavimo programėlės „Tinkercad“ galimybėmis, kuria įvairius 3D projektus, kuriuos vėliau atsispausdina 3D spausdintuvu.

Klube mokomasi bendrinės kalbos taisyklių, tobulinami vaikų skaitymo ir rašymo gebėjimai. Per smagius ir įtraukius projektus bei užduotis vaikai susipažįsta su angliškai kalbančių tautų kultūra, gilina savo anglų kalbos žinias bendraudami jiems aktualiomis, kasdieniniame gyvenime pritaikomomis, temomis – šeima, mokykla, laisvalaikis, kelionės, profesijos bei žaisdami edukacinius žaidimus.

Šiuose užsiėmimuose jaunieji tyrinėtojai gali praplėsti savo žinias mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos bei meno, kuris padeda suprasti ir apjungti šias sudėtingas disciplinas, pagalba. Kurdami mažus projektus, moksleiviai jaučiasi įkvėpti pritaikyti naujas ir jau turimas žinias. Veiklų metu stimuliuojamas kritinis mąstymas ir mokomasi problemų sprendimo.

Klubo užsiėmimuose vaikai susipažįsta su robotikos pagrindais, dirba su LEGO robotais, konstruoja robotus pagal pateiktas instrukcijas, vėliau kuria savo robotų dizainus. Norėdami robotams suteikti gyvybės, išmoksta programavimo blokinėje aplinkoje pagrindų. Taip pat rengia robotukų kovas bei lenktynes.

Lietuvos šachmatų mokyklos specialiai „Erudito“ licėjui paruošta šachmatų programa, kuri padeda vaikams ugdyti nuoseklų, abstraktų, analitinį, kūrybingą ir pagrįstą mąstymą. Vaikai šachmatų užsiėmimuose ne tik mokosi teorinių šio žaidimo žinių, bet ir kaip jas taikyti praktikoje. Sprendžia parengtus uždavinius, kartu su treneriu analiza įvairias šachmatų partijas, išbando savo įgūdžius žaisdami šachmatais su grupės draugais.

Įdomios dainos, smagūs pasirodymai! Laviname balselius, kuriame nepaprastą muzikinį kelionės įspūdį mokyklos šventėse.

Choro vadovė – muzikos mokytoja Dovaldė Ulčinaitė.

Lipdymas iš molio – tai ir pažintis su formomis, molio raiškos galimybėmis, darbo technologijomis. Klubo užsiėmimų metu skatinama vaikų fantazija, išmonė, lavinami lytėjimo ir regėjimo pojūčiai, pastabumas detalėms, plėtojamas gebėjimas kūrybingai veikti ir improvizuoti.

Atitinkamai pagal amžiaus grupę naudojami įrankiai leidžia vaikams patirti kūrybinį žaidimų kūrimo procesą ir sukurti savo žaidimus. Klube vaikai mokosi „design thinking“ mąstymo modelio, ugdo komunikacinius gebėjimus bei kritinį mąstymą.

Klube susipažįstama su lietuvių liaudies šokiais ir tradicijomis, lavinama judesių koordinaciją ir puoselėjama taisyklinga laikysena. Vaikai mokosi nugalėti scenos baimę, ugdomas bendruomeniškumo jausmas, auginama meilė kultūrai.

Kyokushin arba kyokushinkai – tai vienas iš japonų kovos menų stilių, kurį 1964 metais sukūrė Masutatsu Oyama. Išvertus iš japonų kalbos, kyokushinkai reiškia „absoliuti tiesa“, o karatė – tai beginklė arba tuščia ranka. Treniruočių metu vaikai ne tik mokosi karatė technikos, bet ir sustiprėja fiziškai, lavina ištvermę, jėgą, lankstumą. Užsiėmimų tikslas yra skatinti sveiką vaikų gyvenimo būdą ir užimtumą, ugdyti moralines vertybes.

Užsiėmimų metu mokomasi ne tik techninių krepšinio pagrindų, bet ir žaidžiami įvairūs judrieji žaidimai, kurie lavina reakciją bei fizinę formą. Klubo užsiėmimuose vaikai ugdosi gebėjimą atkakliai siekti tikslo, laikytis sąžiningos konkurencijos principų, tobulėti individualiai ir būnant komandos dalimi, savo kantrybę, atsakingumo jausmą, pasitikėjimą savimi ir kitais.

Plaukimas padeda subalansuoti augančio vaiko fizinius rodiklius (ūgį ir svorį), be to, gerina imunitetą, stiprina širdies ir kraujagyslių bei nervų sistemas, lavina kvėpavimą, raumenis, laikyseną, didina ištvermę. Plaukimo užsiėmimai ugdo vaiko savarankiškumą, drąsą, pasitikėjimą ir drausmingumą. Plaukimo pamokas veda profesionalus ir vaikų labai mylimas sporto treneris Dominykas Spudvilas, Lietuvos plaukimo rinktinės narys, rekordininkas, daugkartinis čempionas ir prizininkas. Jis mokymąsi plaukti paverčia naudingu, smagiu ir mėgstamu vaiko užsiėmimu.

5–10 klasės

Jungtinių Tautų simuliacijos klubas skirtas visiems, kurie nori pasitobulinti viešojo kalbėjimo, vadovavimo įgūdžius bei susirasti draugų visame pasaulyje. Šiame klube moksleiviai imituoja JTO darbą, mokosi diplomatijos, debatų meno bei bando spręsti šiuolaikines pasaulio problemas – politikos, teisės, socialinės gerovės ir aplinkosaugos srityse. Buvimas šio klubo nariu padeda ugdyti ne tik profesines kompetencijas, bet ir asmenines savybes bei gali prisidėti prie tolesnės karjeros.

Matematikos klube moksleiviai susipažįsta su netradiciniais matematikos olimpiadiniais uždaviniais bei jų sprendimo strategijomis. Bendraminčių rate ruošiasi pasirinktiems matematikos konkursams, viktorinoms, olimpiadoms ir/ar konferencijoms.