Popamokinės veiklos

Popamokinės veiklos

Licėjuje vyksta daug popamokinės veiklos programų priešmokyklinei, pradinėms, pagrindinėms ir gimnazinėms klasėms. Popamokinės veiklos laikas licėjuje yra nuo 15.00 val. iki 17.45 val. Popamokinę veiklą sudaro pagrindinis ir papildomas blokas. Pagrindinio bloko užsiėmimai įeina į popamokinės veiklos paslaugų mokesčio kainą (130Eur/mėn.), papildomo bloko užsiėmimai kainuoja papildomai priklausomai nuo pasirinktos veiklos.

Pagrindinį bloką sudaro veiklos, kurios nereikalauja tęstinumo (moksliniai eksperimentai, dailė, sportiniai žaidimai, Digital Media Academy kursai (IT DMA), teatras, kūrybinis užimtumas). Moksleivis nuo 16 00 val. iki 16 45 val. gali eiti į vieną veiklą, o nuo 17 00 val. iki 17 45 val. –  į kitą veiklą.

Pagrindinio bloko neformalaus ugdymo kaina:

  • Mėnesio popamokinių veiklų kaina 100 Eur/mėn. su į kainą įskaičiuotais maitinimu (pavakariais).
  • Mėnesio eigoje galima lankyti bet kurią norimą veiklą ir veiklas keisti.
  • Vienos dienos popamokinės veiklos kaina 10 Eur/diena be maitinimo.
  • Mokesčiai netaikomi 5-10 kl. mokiniams.

Papildomą bloką sudaro veiklos reikalaujančios tęstinumo (kalbos, šachmatai, robotika, krepšinio treniruotės, kyokushin treniruotės). Jei vaikutis eina į papildomo bloko veiklas, būtina jį užregistruoti registracijos formoje.

  • Papildomo bloko neformalaus ugdymo kaina po 30 Eur/mėn. už užsiėmimą.
  • Pastaba – veiklos neorganizuojamos, jeigu dalyvių skaičius yra mažiau nei 5.

0-4 klasės

Užsiėmimų tikslas supažindinti moksleivius su animacijos kūrimo ir programavimo pagrindais Scratch aplinkoje. Mokysimės ne tik pasakoti istorijas, rašyti scenarijus, bet ir visa tai atvaizduoti kompiuterių ekranuose, kurti ir keisti animacijos veikėjų kostiumus, įdiegti garso efektus.
Užsiėmimų laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais 16 00 val iki 17 45 val.

Programos paskirtis – ugdyti vaikų gebėjimą susieti vaizdus su skaičiais, reiškiniais ir žodžiais bei tokiu būdu mokytis anglų kalbos.
Užsiėmimų laikas: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 16 00 val iki 17 45 val.

Programos metu vaikai mokysis dailės, keramikos, įvairių darbelių kūrimą. Programa skatina vaikų kūrybiškumą, ugdo originalų mąstymą, kruopštumą, susikaupimą darbui. Užsiėmimuose vaikai susipažins su grafikos, akvarelės technikomis. Išmoks piešti tušu, lipdyti įvairius rankdarbius iš natūralių ir dirbtinių medžiagų. Išmoks paruošti savo darbelius transportavimui.
Užsiėmimų laikas: trečiadieniais nuo 16 00 val. iki 16 45 ir nuo 17 00 val. iki 17 45 val.

Programa skirta ugdyti vaikų fizinio aktyvumo lygį per judriuosius žaidimus, estafetes. Užsiėmimų metu lavinami motorikos gebėjimai, gerinamos fizinės ypatybės (vikrumas, greitumas, jėga, koordinacija, pusiausvyra).
Užsiėmimų laikas: antradieniais nuo 15 00 val. iki 17 00 val.

Programos tikslas – supažindinti vaikus su teatro pasauliu. Teatro užsiėmimų metu lavinamas vaikų gebėjimas reikšti emocijas, kalbėti viešai ir improvizuoti. Kiekvieno susitikimo metu vaikai darys apšilimo pratimus, kurie skatina greitai mąstyti, improvizuoti. Taip pat emocijų raiškos pratimus, kurie moko dirbti su veidu, dalintis istorijomis. Žaisime judrius ir vaidmenų žaidimus, kur vaikai taps įvairias personažais.
Užsiėmimų laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais 16 00 val iki -18 00 val.

Užsiėmimų tikslas – orientuotis į vaikų poreikius. Kūrybiniame užimtume ruošiame namų darbus, žaidžiame įvairius stalo žaidimus, atliekame smagius ir įdomius kūrybinius darbelius.
Užsiėmimų laikas: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 16 00 val. iki 17 45 val.

Programa skirta skatinti mokinio loginį, algoritminį ir strateginį mąstymą. Užsiėmimų metu vaikai žais įvairius žaidimus, dėliones, korteles ir spręs galvosūkius. Mokiniai išbandys savo jėgas, mokysis ir įdomiai leis laiką.
Užsiėmimų laikas: antradieniais 15:00-15:45
Programa skirta vaikų atsipalaidavimui ir kūrybiškumui ugdyti. Užsiėmimo metu lavinamas vaikų kūrybinis piešimas su įvairiomis priemonėmis, išgaunant piešinius apie animacinius veikėjus, drabužius ir aplinką, kurioje jie yra. Bus rodomas animacinis filmukas, kuris skirtas susipažinimui su animacijos pasauliu ir siejamas su veikėjų, aplinkos tekstūros kūrimu ir istorijos pasakojimo suvokimu.
Fotografijos klube vaikai susipažins su fotografijos istorija, lavins kūrybiškumą ir mokysis kompozicijos pagrindų, kad geriausi gyvenimo momentai išliktų atmintyje ir  nuotraukose.

5-10 klasės

Naudodami mikrovaldiklius, mokiniai išmoks kurti bei modeliuoti įvairius elektroninius prietaisus. Susipažins su elektrinių grandinių jungimo schemomis. Užsiėmimuose naudojame pasaulyje pripažintus, vaikų inžineriniam ugdymui skirtus Micro:bit mikrovaldiklius, aiškinamės kaip veikia realios mus supančios sistemos ir kuriame jų modelius. Vaikai tampa ne tik įvairių sistemų naudotojai, bet suprasdami kaip jos veikia ateityje gali patys imtis inžinierių veiklos bei kurti naujas sistemas.
Užsiėmimų laikas: antradieniais nuo 15 45 val iki 17 15 val.

Programos paskirtis – supažindinti moksleivius su žurnalistikos principais, fotožurnalistika, išmokyti jaunuolius formuoti skirtingų žanrų naujienų pranešimus. Programos metu moksleiviai susipažins su įstatymais, kuriais vadovaujasi žurnalistai, susipažins su multimedijos principais, išmoks kurti reportažus bei redaguoti tekstus.
Užsiėmimų laikas: trečiadieniais nuo 15 00 val iki 16 30 val.

Užsiėmimų tikslas – supažindinti vaikus ir jaunuolius su teatro pasauliu ir lavinti jų gebėjimą reikšti emocijas, gebėjimą kalbėti viešai bei improvizuoti. Teatro klube atliekami raiškos pratimai, kurie moko dirbti su veidu, dalintis istorijomis, čia taip pat kuriami vaidmenys, scenarijai, statomi spektakliai.
Užsiėmimų laikas: trečiadieniais nuo 15 00 val. iki 16 00 val.

Programos paskirtis – vadovaujantis filosofiniais principais padėti moksleiviams pažinti gyvenimą, atrasti sąmoningą mąstymo perspektyvą, ugdyti karjeros lūkesčius ir norą tobulėti. Programos metu taikomas sąmoningas modeliavimas, lavinamas kūrybiškumas ir dorybės, kurios aktualios kasdienybėje: namuose, mokykloje ar susidūrus su iššūkiais.
Užsiėmimų laikas: pirmadieniais nuo 15 00 val.

Programa skirta animacijos ir istorijos kūrimui. Užsiėmimo metu vaikai lavins gebėjimus sukurti įdomią istoriją, sugalvoti istorijai tinkančius veikėjus ir vaizdinius. Sukurdami visus istorijos ir vaizdinių pagrindus, moksleiviai kurs savo animacinį filmuką, lavins IT ir dailės gebėjimus, rašys scenarijų, kurs garsinę medžiagą, lavins vaizduotę, išbandys save filmo kūrybinio vadovo rolėje.

Fotografijos klube vaikai susipažins su fotografijos istorija, lavins kūrybiškumą ir mokysis kompozicijos pagrindų, kad geriausi gyvenimo momentai išliktų atmintyje ir  nuotraukose.

0-4 klasės

Pamokose vaikai išmoks bendrauti ispanų kalba: gauti, teikti ir keistis informacija, nuomonėmis viešojo bei asmeninio gyvenimo srityse. Ugdys sakytinio ir rašytinio teksto supratimą, kūrimo ir bendravimo raštu bei žodžiu strategijas. Susipažins su Ispanijos kultūros vertybėmis, menu, grožinės literatūros, mokslo, technikos pavyzdžiais. Įgis sociokultūrinių žinių bei gebėjimų, reikalingų bendraujant su ispanų kalba kalbančių tautų atstovais. Plėtos savarankiško kalbos mokymosi ir įsivertinimo gebėjimus. Išmoks keistis informacija bei mokytis kalbų naudojantis informacinėmis technologijomis.
Užsiėmimų laikas: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 15 00 val. iki 15 45 val.

Registracija į ispanų kalbos pamokas

Pamokų tiklsas – linksmai žaidžiant, dainuojant ir atliekant rankdarbius išmokti tankiausiai apgyvendintos šalies kultūros pagrindų, šalies receptų ir gebėti palaikyti pokalbį su kinų kalba kalbančiu asmeniu.
Užsiėmimų laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 15 00 val. iki 15 45 val.

Registracija į kinų kalbos pamokas

Programos tiklsas – moksleivius išmokyti bendrauti prancūziškai, vartoti kalbą įvairiose gyvenimo situacijose, susipažinti su prancūzų kultūra, papročiais, tradicijomis. Pamokose ugdomos komunikacinės, strateginės, sociokultūrinės moksleivių kompetencijos. Programos metu mokomasi daugiau nei 300 svarbiausių prancūzų kalbos žodžių, dirbant su įvairiausiais dialogais bei labiausiai vartotinomis frazėmis įgijama kompetencija žodžius naudoti pilnuose sakiniuose. Mokymasis apima tokias temas: mokykla, šeima, laisvalaikis, poilsis, pramogos, žaidimai, sportas, kasdieninė
veikla, gamta, metų laikai, gyvūnai ir kt.
Užsiėmimų laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 15 00 val. iki 15 45 val.

Registracija į prancūzų kalbos pamokas

Pamokų tikslas – linksmai ir kūrybingai mokytis vokiečių kalbos. Užsiėmimuose lavinami moksleivių kalbiniai ir komandinio darbo gebėjimai. Mokymasis apima tokias temas: susipažinimas, prisistatymas, draugai, šeima, pomėgiai, laisvalaikis.
Užsiėmimų laikas: antradieniais ir trečiadieniais nuo 15 00 val. iki 15 45 val.

Registracija į vokiečių kalbos pamokas

Pamokų tikslas – išmokti kalbos pagrindų, įsisavinti bazinį žodyną, įgyti kalbėjimo įgudžių ir tokiu būdu praplėsti akiratį. Programos metu moksleiviai mokysis abecelę, susipažinimui svarbių frazių, išmoks papasakoti apie save, mokyklą, įgis žinių, svarbių vystant pokalbį apie mokslą, buitį ir kt.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 15 00 val. iki 15 45 val. 

Registracija į rusų kalbos pamokas

Pristatome Lietuvos šachmatų mokyklos specialiai Erudito licėjui paruoštą šachmatų programą, kuri padės vaikams ugdyti nuoseklų, abstraktų, analitinį, kūrybingą ir pagrįstą mąstymą. Vaikai šachmatų užsiėmimuose ne tik mokysis teorinių šio žaidimo žinių, bet ir kaip jas taikyti praktikoje. Spręs parengtus uždavinius, kartu su treneriu analizuos įvairias šachmatų partijas, išbandys savo įgūdžius žaisdami šachmatais su klasės draugais.
Užsiėmimų laikas: antradieniais – ketvirtadieniais nuo 16 00 val. iki 16 45 val.

Registracija į šachmatų užsiėmimus

Programos tikslas – supažindinti mokinius su programavimu, 3D
modeliavimu ir spausdinimu, robotika ir kita. Užsiėmimai apima tokias temas: programavimas (sratch ir microbit aplinkose), 3D modeliavimas, 3D spausdinimas, virtuali realybė, pjaustymas lazeriu, minecraft education edition programavimas. Pamokų metu ugdomos struktūrinio mąstymo, laiko planavimo, darbo komandoje kompetencijos, taip pat bendro pobūdžio technologijų žinios.
Užsiėmimų laikas: trečiadieniais nuo 16 00 val.

Registracija į robotikos užsiėmimus

Treniruočių metu vaikai išmoks populiariausios sporto šakos Lietuvoje pagrindų ir taps krepšinio mokyklos „Žalgiris“ dalimi. Taip pat mokysis driblingo, kamuolio perdavimo, metimo į krepšį technikos, mokysis žaisti grupėse, ugdys gebėjimą greitai mąstyti ir priimti sprendimus, ugdys sveikos gyvensenos įprotį, įgaus atsakingam žmogui būdingų savybių.
Užsiėmimų laikas 1-2 klasėms: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 15 00 val. iki 16 30 val.
Užsiėmimų laikas 3-4 klasėms: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 16 30 val. iki 18 00 val.

Registracija į krepšinio treniruotes

Programa skirta fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimui, pasitikėjimo savimi, ištvermės ugdymui, rytų kovos meno (kyokushin karatė) filosofijos ir technikossupratimui, sveikos gyvensenos propagavimui.
Užsiėmimų laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 00 val. iki 17 45 val.

Registracija į Kyokushin treniruotes

5-10 klasės

Pamokose vaikai išmoks bendrauti ispanų kalba: gauti, teikti ir keistis informacija, nuomonėmis viešojo bei asmeninio gyvenimo srityse. Ugdys sakytinio ir rašytinio teksto supratimą, kūrimo ir bendravimo raštu bei žodžiu strategijas. Susipažins su Ispanijos kultūros vertybėmis, menu, grožinės literatūros, mokslo, technikos pavyzdžiais. Įgis sociokultūrinių žinių bei gebėjimų, reikalingų bendraujant su ispanų kalba kalbančių tautų atstovais. Plėtos savarankiško kalbos mokymosi ir įsivertinimo gebėjimus. Išmoks keistis informacija bei mokytis kalbų naudojantis informacinėmis technologijomis.
Užsiėmimų laikas: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 15 00 val. iki 15 45 val.

Registracija į ispanų kalbos pamokas

Pamokų tiklsas – linksmai žaidžiant, dainuojant ir atliekant rankdarbius išmokti tankiausiai apgyvendintos šalies kultūros pagrindų, šalies receptų ir gebėti palaikyti pokalbį su kinų kalba kalbančiu asmeniu.
Užsiėmimų laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 15 00 val. iki 15 45 val.

Registracija į kinų kalbos pamokas

Programos tiklsas – moksleivius išmokyti bendrauti prancūziškai, vartoti kalbą įvairiose gyvenimo situacijose, susipažinti su prancūzų kultūra, papročiais, tradicijomis. Pamokose ugdomos komunikacinės, strateginės, sociokultūrinės moksleivių kompetencijos. Programos metu mokomasi daugiau nei 300 svarbiausių prancūzų kalbos žodžių, dirbant su įvairiausiais dialogais bei labiausiai vartotinomis frazėmis įgijama kompetencija žodžius naudoti pilnuose sakiniuose. Mokymasis apima tokias temas: mokykla, šeima, laisvalaikis, poilsis, pramogos, žaidimai, sportas, kasdieninė
veikla, gamta, metų laikai, gyvūnai ir kt.
Užsiėmimų laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 15 00 val. iki 15 45 val.

Registracija į prancūzų kalbos pamokas

Pamokų tikslas – linksmai ir kūrybingai mokytis vokiečių kalbos. Užsiėmimuose lavinami moksleivių kalbiniai ir komandinio darbo gebėjimai. Mokymasis apima tokias temas: susipažinimas, prisistatymas, draugai, šeima, pomėgiai, laisvalaikis.
Užsiėmimų laikas: antradieniais ir trečiadieniais nuo 15 00 val. iki 15 45 val.

Registracija į vokiečių kalbos pamokas

Pamokų tikslas – išmokti kalbos pagrindų, įsisavinti bazinį žodyną, įgyti kalbėjimo įgudžių ir tokiu būdu praplėsti akiratį. Programos metu moksleiviai mokysis abecelę, susipažinimui svarbių frazių, išmoks papasakoti apie save, mokyklą, įgis žinių, svarbių vystant pokalbį apie mokslą, buitį ir kt.

Užsiėmimų laikas: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 15 00 val. iki 15 45 val. 

Registracija į rusų kalbos pamokas

Treniruočių metu vaikai išmoks populiariausios sporto šakos Lietuvoje pagrindų ir taps krepšinio mokyklos „Žalgiris“ dalimi. Taip pat mokysis driblingo, kamuolio perdavimo, metimo į krepšį technikos, mokysis žaisti grupėse, ugdys gebėjimą greitai mąstyti ir priimti sprendimus, ugdys sveikos gyvensenos įprotį, įgaus atsakingam žmogui būdingų savybių.
Užsiėmimų laikas 1-2 klasėms: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 15 00 val. iki 16 30 val.
Užsiėmimų laikas 3-4 klasėms: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 16 30 val. iki 18 00 val.

Registracija į krepšinio treniruotes