Popamokinės veiklos

Popamokinės veiklos

Licėjuje vyksta daug popamokinės veiklos programų priešmokyklinei, pradinėms, pagrindinėms ir gimnazinėms klasėms. Popamokinės veiklos laikas licėjuje pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 15.00 val. iki 17.45 val., penktadieniais nuo 15.00 val. iki 17.00 val.  Popamokinę veiklą sudaro pagrindinis ir papildomas blokas. Pagrindinio bloko užsiėmimai įeina į popamokinės veiklos paslaugų mokesčio kainą (150Eur/mėn.), papildomo bloko užsiėmimai kainuoja papildomai priklausomai nuo pasirinktos veiklos.

Popamokinės veiklos Kaune:

Pagrindinį bloką sudaro veiklos, kurios nereikalauja tęstinumo. Moksleivis nuo 16 00 val. iki 16 45 val. gali eiti į vieną veiklą, o nuo 17 00 val. iki 17 45 val. –  į kitą veiklą.

 • Pagrindinio bloko veiklų 0-4 klasių mokiniams kaina yra 130 Eur/mėn. su  įskaičiuotais pavakariais.
 • Pagrindinio bloko veiklos 5-10 klasių mokiniams yra nemokamas.
 • Mėnesio eigoje galima lankyti bet kurią norimą veiklą ir veiklas keisti.
Bloko veiklų įkainius ir registracijos formas pateikiame įstojusiems į licėjų.
Šiems būreliams būtinas tęstinumas, todėl mokama yra pilna mėnesio kaina nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.

0-4 klasės

Užsiėmimų tikslas – orientuotis į vaikų poreikius. Kūrybiniame užimtume ruošiame namų darbus, žaidžiame įvairius stalo žaidimus, atliekame smagius ir įdomius kūrybinius darbelius.

Mokslo akademijoje mokiniai gilina savo gimtosios kalbos, matematikos žinias, plečia akiratį atlikdami įvairias užduotis – kartais grupėmis, kartais poromis, kartais individualiai.

Programa skirta vaikų atsipalaidavimui ir kūrybiškumui ugdyti. Užsiėmimo metu lavinamas vaikų kūrybinis piešimas su įvairiomis priemonėmis, išgaunant piešinius apie animacinius veikėjus, drabužius ir aplinką, kurioje jie yra. Bus rodomas animacinis filmukas, kuris skirtas susipažinimui su animacijos pasauliu ir siejamas su veikėjų, aplinkos tekstūros kūrimu ir istorijos pasakojimo suvokimu.

Programa skirta ugdyti vaikų fizinio aktyvumo lygį per judriuosius žaidimus, estafetes. Užsiėmimų metu lavinami motorikos gebėjimai, gerinamos fizinės ypatybės (vikrumas, greitumas, jėga, koordinacija, pusiausvyra).

Šiame užsiėmime mokiniai susipažįsta su skirtingais muzikos žanrais, mokosi apie skirtingus atlikėjus, sužino kaip kuriamos dainos.

Kuriant modelius daugiausia dėmesio bus skiriama 3D objektų kūrimui iš turimų medžiagų, tokių kaip kartonas, popierius, molis, audinys ir kt. Mokiniai sužinos, kaip medžiagos jungiasi ir sąveikauja tarpusavyje. Tai leis jiems pritaikyti 3D geometriją realiame gyvenime, kad sukurtų norimus dalykus.

Koordinacija, plastika, laisvė ir džiaugsmas – tai tik keli iš šokių privalumų! Įvairių stilių šokiai gali ne tik puikiai paruošti fizinę formą ir ištvermę, bet ir suteikti didelį malonumą. Tai viena iš puikiausių saviraiškos priemonių. Kviečiame kartu kurti ir aktyviai praleisti laiką!

Senosios Japonijos kovos menas su kardais. Kendo, tai kiekvieno iš mūsų dvasia, savęs pažinimo ir tobulėjimo menas. Kendo suteikia galimybę pažinti save, pasijusti ir TAPTI tikru savuoju AŠ. Kendo bet kurioje gyvenimo situacijoje leis suprasti ir priimti geriausią sprendimą! Tai kovos menas, apimantis ne tik kūno lavinimą, bet ir turintis gilią filosofiją. tai pažinimas, naujų dalykų suvokimas. Puiki galimybė išsilieti.

Kūrybinis mąstymas yra novatoriškas ir sprendimais pagrįstas požiūris į problemų sprendimą. Tai padeda dizaineriams įsijausti į vartotojus, suprasti jų poreikius, apibrėžti problemą ir tada kūrybiškai kurti sprendimus. Mokiniai išmoks metodų, kaip praktiškai išspręsti jiems iškilusią problemą, sukurdami sprendimus, suteikiančius jiems praktinės patirties. Kūrybinis mąstymas yra pasikartojantis procesas, kurio metu mokomasi dalykų juos darant.

Vizualinio mąstymo klubas – programos paskirtis – ugdyti vaikų gebėjimą susieti vaizdus su skaičiais, reiškiniais ir žodžiais bei tokiu būdu mokytis anglų kalbos.

Dailė – programos metu vaikai mokysis dailės, keramikos, įvairių darbelių kūrimą. Programa skatina vaikų kūrybiškumą, ugdo originalų mąstymą, kruopštumą, susikaupimą darbui. Užsiėmimuose vaikai susipažins su grafikos, akvarelės technikomis. Išmoks piešti tušu, lipdyti įvairius rankdarbius iš natūralių ir dirbtinių medžiagų. Išmoks paruošti savo darbelius transportavimui.

Piešimas – tekstūrų, įrankių ir galimybių analizė. Susipažinimas su įvairių technikų sujungimais, naudojimasis. Pieštukų, markerių ir flomasterių unikalus naudojimas piešime.

Multimedija – šiame užsiėmime mokiniai daro įdomias veiklas tokias kaip robotų kūrimas, žaidimų kūrimas, nuotraukų redagavimas. Veiklos daromos naudojant kompiuterį.

Zumba šokiai, sportas 0-4 klasių vaikams. Smagi muzika ir aktyvi veikla, kuri bus organizuojama sporto salėje. Trukmė 45 min. Reikalinga sportinė apranga. Šie užsiėmimai yra sukurti siekiant skatinti judėjimą ir sveiką vaikų gyvenimo būdą.

Dažymo ypatumai, galimybės, analizė ir naujovės. Tapyba pirštais ir teptukais, technikų išbandymas, skirtingų dažų tipai.

5-10 klasės

Kaip kalbėti, kad įtikintum aplinkinius? Kas yra argumentas? Ar gali būti, kad nėra vieno teisingo atsakymo? Ar viešasis kalbėjimas skiriasi nuo to, kaip kalbame namuose, su draugais?

Debatai – pagal specifines taisykles mokiniai sieks įtikinti neutralią teisėjų grupę, kad jų idėjos, argumentai yra geresni už oponentų. Taigi mokomasi įtikinti ir greitai reaguoti į kontrargumentus.

Ypač svarbu, kad kreipiamas dėmesys į lokalias ir globalias problemas – mokiniai domisi politiniais, socialiniais, kultūriniais reiškiniais ir juos analizuoja iš skirtingų perspektyvų. Taip plečiamas mokinių akiratis, ugdomos viešojo kalbėjimo kompetencijos, skatinamas kritinis mąstymas ir svarbiausia – ugdoma visapusiška XXI a. Asmenybė.

Programa skirta animacijos ir istorijos kūrimui. Užsiėmimo metu vaikai lavins gebėjimus sukurti įdomią istoriją, sugalvoti istorijai tinkančius veikėjus ir vaizdinius. Sukurdami visus istorijos ir vaizdinių pagrindus, moksleiviai kurs savo animacinį filmuką, lavins IT ir dailės gebėjimus, rašys scenarijų, kurs garsinę medžiagą, lavins vaizduotę, išbandys save filmo kūrybinio vadovo rolėje.

Užsiėmimuose vyksta imitacinės verslo bendrovės kūrimas. Veikla vyksta realaus verslo pagrindu. Vėliau, kai bus sukurta imitacinė verslo bendrovė, vaikai keliaus po muges, varžybas.

0-4 klasės

Vokiečių kalba – pamokų tikslas – linksmai ir kūrybingai mokytis vokiečių kalbos. Užsiėmimuose lavinami moksleivių kalbiniai ir komandinio darbo gebėjimai. Mokymasis apima tokias temas: susipažinimas, prisistatymas, draugai, šeima, pomėgiai, laisvalaikis.

Rusų kalba – pamokų tikslas – išmokti kalbos pagrindų, įsisavinti bazinį žodyną, įgyti kalbėjimo įgudžių ir tokiu būdu praplėsti akiratį. Programos metu moksleiviai mokysis abecelę, susipažinimui svarbių frazių, išmoks papasakoti apie save, mokyklą, įgis žinių, svarbių vystant pokalbį apie mokslą, buitį ir kt.

Būrelio metu pažinsime robotikos pagrindus dirbdami su LEGO MINDSTORMS robotais. Mokysimės apie robotų dalis, jų veikimo principus. Konstruosime robotus pagal pateiktas instrukcijas, vėliau kursime savo robotų dizainus. Robotams gyvybėms suteiksime programuojant, jau mokiniams žinomu Scratch programavimo metodu. Rengsime robotų kovas, lenktynes, ruošimės robotikos renginiams.

Kadangi pasaulis juda skaitmeninių technologijų link, piešimas kompiuteriu padės mokiniams išreikšti savo kūrybiškumą ir idėjas piešiant, tapant ir modeliaujant skaitmeniniu būdu kompiuteriu. Jie mokysis naudotis kompiuterinėmis programomis savo meniniams kūriniams kurti, iliustruoti ir vizualizuoti.

Ši veikla supažindins mokinius su pagrindine fotografijos terminija, įgūdžiais ir metodais, kuriuos jie gali panaudoti darydami kūrybines nuotraukas. Jie išmoks naudotis skaitmeniniu fotoaparatu tiek rankiniu, tiek automatiniu režimu. Jie taip pat sužinos apie įvairius nuotraukos komponavimo būdus ir kaip spalvų, šviesos ir skirtingų formų elementai tarpusavyje sąveikauja. Jie taip pat bus supažindinti su įvairiais fotografavimo stiliais, tokiais kaip portretai, peizažai, produktai, laukinė gamta ir kt.

Pristatome Lietuvos šachmatų mokyklos specialiai „Erudito licėjui” paruoštą šachmatų programą, kuri padės vaikams ugdyti nuoseklų, abstraktų, analitinį, kūrybingą ir pagrįstą mąstymą. Vaikai šachmatų užsiėmimuose ne tik mokysis teorinių šio žaidimo žinių, bet ir kaip jas taikyti praktikoje. Spręs parengtus uždavinius, kartu su treneriu analizuos įvairias šachmatų partijas, išbandys savo įgūdžius žaisdami šachmatais su klasės draugais.

Programa skirta fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimui, pasitikėjimo savimi, ištvermės ugdymui, rytų kovos meno (kyokushin karatė) filosofijos ir technikos supratimui, sveikos gyvensenos propagavimui.

5-10 klasės

Pamokų tikslas – išmokti kalbos pagrindų, įsisavinti bazinį žodyną, įgyti kalbėjimo įgūdžių ir tokiu būdu praplėsti akiratį. Programos metu moksleiviai mokysis abėcėlę, susipažinimui svarbių frazių, išmoks papasakoti apie save, mokyklą, įgis žinių, svarbių vystant pokalbį apie mokslą, buitį ir kt.

Pamokų tikslas – linksmai ir kūrybingai mokytis vokiečių kalbos. Užsiėmimuose lavinami moksleivių kalbiniai ir komandinio darbo gebėjimai. Mokymasis apima tokias temas: susipažinimas, prisistatymas, draugai, šeima, pomėgiai, laisvalaikis.

Treniruojamės kautis su ietimi, lazdomis, skydu bei vėzdu, šaudyti strėlytes pūtykle (vamzdžiu) bei beginklės kovos. Naudojame Pietų Afrikos zulusų, Naujosios Zelandijos maorių, havajiečių genčių ir senovės japonų technikas bei treniruočių metodus, pritaikytus mūsų regionui ir laikmečiui. Treniruotes sudaro judesių mokymasis individualiai, taip pat pratimai poroje, vėliau taikomas žaidimo metodas, naudojant minkštas ginklų kopijas. Pažengusieji dalyvauja sparinguose ir varžybose. Vasarą organizuojama stovykla.

Treniruotes veda Rokas Balčiūnas, pedagogas, kuris 8 metus treniravosi aikido, turi 1 dan juodąjį diržą. Paskutinius 10 metų mokėsi ir treniravo vaikus pirmykščių kovos menų. 2021 tapo Istorinių Afrikos kovos menų asociacijos (HAMAA) turnyro čempionu. Treniruotėse su ginklais dydis ir jėga ne taip svarbu kaip gebėjimai, todėl treniruotėse laukiame vaikų bei jaunimo nuo 12 metų amžiaus (berniukų ir mergaičių), taip pat ir suaugusių (vyrų ir moterų). Pirmoji treniruotė nemokama. Pradžioje nebūtina turėti specialios aprangos bei įrangos.

Šiuose užsiėmimuose mokiniai galės atrasti savyje paslėptą menininką. Bus nagrinėjami įvairūs dailės  žanrai bei technikos. Mokiniai kurs baldų, interjerų, daiktų bei drabužių dizainus, mokysis grafinio dizaino, nuotraukų koregavimo subtilybių. Tiems, kas ruošiasi studijuoti menus mokytoja Jogunda padės ruoštis stojamiesiems.

Kviečiame mergaites į pasitikėjimo savimi estetika mokymus. Mokymų temos:

 • Stalo estetika(elgesio prie stalo taisyklės, stalo serviravimas, stalo dekoravimas, puošyba);
 • Grožio estetika(grožio vystymosi istorija, veido priežiūra, kūno higiena,
 • Makiažo priemonės, estetinis makiažas, estetinis savęs pateikimas socialiniuose tinkluose);
 • Mados estetika (mados istorija, aprangos stilius, savo stiliaus atradimas, aprangos etika, sveika gyvensena, *sveika mityba, meditacija, sporto nauda);
 • Gėlių estetika(dekoravimas gėlėmis, puokščių ir kitų kompozicijų gamyba, gėlių vainikai);
 • Savęs pažinimo estetika (vidinės ramybė ir pasitikėjimas savimi, tikslų žemėlapis/ koliažai, fraktalų piešimas, *savęs pažinimo testas);
 • Kūno kalba (ką sako mūsų kūno kalba, melo gestai, žmonių tipologijos pagal DISC, praktiniais pratimai kūno kalbai lavinti);
 • Prezentaciniai įgūdžiai bei vieša kalba (kas yra gera prezentacija, scenos baimė, viešas kalbėjimas, praktiniai įgūdžiai).

Popamokinės veiklos Vilniuje:

Pagrindinį bloką sudaro veiklos, kurios nereikalauja tęstinumo. Moksleivis nuo 16 00 val. iki 16 45 val. gali eiti į vieną veiklą, o nuo 17 00 val. iki 17 45 val. –  į kitą veiklą.

 • Pagrindinio bloko veiklų 0-4 klasių mokiniams kaina yra 130 Eur/mėn. su  įskaičiuotais pavakariais.
 • Pagrindinio bloko veiklos 5-10 klasių mokiniams yra nemokamas.
 • Mėnesio eigoje galima lankyti bet kurią norimą veiklą ir veiklas keisti.
Bloko veiklų įkainius ir registracijos formas pateikiame įstojusiems į licėjų.
Šiems būreliams būtinas tęstinumas, todėl mokama yra pilna mėnesio kaina nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.

0-4 klasės

Popamokinės veiklos metu, esant palankioms oro sąlygoms, vaikai keliautų į lauką, parkus tyrinėti Lietuvos augalų ir gyvūnų biologinę įvairovę (mokytis atpažinti augalų ir/ar gyvūnų rūšis, rinkti augalų lapų herbarą/kolekciją, aptarti ekologines temas). Mokykloje būtų atliekami įvairūs, nesudėtingi bandymai, kartu su mokiniais užsiimama kūrybine veikla bei žiūrint mokslinę vaizdo medžiagą.

Būrelis įkvėptas žaviosios Prancūzijos, skirtas vaikams susipažinti su šia nuostabia šalimi, jos kultūra, žymiais žmonėmis, pagrindinėmis tradicijomis bei maistu. Žaisminga bei struktūruota popamokinės veiklos forma leis moksleiviams be vargo įsisavinti prancūzų kalbos žinias įdomių kūrybinių užduočių veiklos metu. Mokiniai ne tik išmoks paprasčiausių bendravimo frazių, tokių kaip prisistatymas, pasisveikinimas, bet ir galės papasakoti įdomių faktų apie šią šalį.

Vaikų sporto užsiėmimai – tai pažintis su sportu žaidimo forma. Mokiniai galės patenkinti savo smalsumą ir išbandyti daugelį sporto šakų, tokių kaip futbolas, krepšinis, tinklinis, žolės riedulys, tenisas bei kitos sporto šakos. Būdami tarp bendraamžių, būrelio vadovo pagalba, išmoks būti komandos dalimi, džiaugtis net ir mažais pasiekimais bei kaskart užsiėmimo metu patirti judėjimo džiaugsmą. Sporto užsiėmimų metu vaikai taip pat supažindinami su sveikos gyvensenos principais, skiriamas dėmesys plokščiapėdystės profilaktikai.

Mokiniai išmoks savarankiškai suplanuoti ir atlikti stebėjimus ir bandymus. Saugiai ir kūrybingai naudoti mokyklines gamtos tyrimo priemones. Kryptingai siekti iškeltų gamtos mokslų mokymosi tikslų. Išsakyti savo idėjas, savarankiškai rasti reikiamą informaciją apie gamtos reiškinius įvairiuose šaltiniuose, gautą informaciją apibendrinti, klasifikuoti ir perteikti kitiems. Pritaikyti matematikos ir informacinių technologijų pamokose įgytas žinias ir gebėjimus. Įvertinti gautų bandymų rezultatų realumą, formuluoti pagrįstas išvadas, analizuoti ir paaiškinti savo ir draugų gautų stebėjimų bei bandymų rezultatų skirtumus ir jų priežastis.

Muzikos mokytoja Dovaldė kviečia visus pradinukus į Pop – Choro užsiėmimus, kuriuose vaikai galės lavinti vokalinius gebėjimus, mokytis šiuolaikinių dainų, atskleisti savo muzikalumą o svarbiausia smagiai leisti laiką. Visus, norinčius dainuoti ir nebūtinai mokančius, kviečiame prisijungti prie šio smagaus būrelio.

Yra žinoma, kad kūrybiškumas yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Šio būrelio metu stengiamės vaikams suteikti vaizduotės lakumą, kad vaikai taptų išradingesni bei jie galėtų netipiškai spręsti problemas. Šio užsėmimo metu vykdome įvairias užduotis, pavyzdžiui: rankdarbiai, vadyba, problemų sprendimas, piešimas. Siekiame, kad visos užduotys būtų vykdomos pasinaudojant išradingumą ir kūrybingumą.

Dailės būrelyje moksleiviai susipažins ir mokysis įvairių tapymo, grafikos, piešimo, kompozicijos, spalvotyros, dailės technikų ir pagrindų. Gilins žinias ir atras naujus kūrybinius sprendimus savo darbuose. Dirbdami išeis iš standartinių rėmų ir ieškos unikalių, inovatyvių sprendimų. Užsiėmimuose vaikai pasijaus tarsi meno terapijoje, nes dirbdami klausysis muzikos, tokiu būdu pasieks dar didesnį atsipalaidavimą, giliau įsijaus į kūrybos procesą. Bus ugdomas kūrybiškumas, originalumas, pilnavertiškumas, kruopštumas, pasitikėjimas savimi. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje vyks aptarimas apie būsimą veiklą, technikas, o pabaigoje pasidalinimas įspūdžiais.

5-10 klasės

Užsiėmimas skirtas penktų klasių moksleiviams, kurie nori atrasti skaitymo malonumą, pasinerti į pasakišką, užburiantį, vaizduotę žadinantį pasaulį. Čia vieta, kur mokiniai ne tik skaito, bet ir diskutuoja, patys kuria, rašo bei iliustruoja knygas.

Jungtinių tautų simuliacijos klubas, skirtas visiems, kurie nori pasitobulinti viešojo kalbėjimo, vadovavimo įgūdžius bei susirasti draugų visame pasaulyje. Šiame klube moksleiviai imituoja JTO darbą, mokosi diplomatijos, debatų meno bei bando spręsti šiuolaikines pasaulio problemas –  politikos, teisės, socialinės gerovės ir aplinkosaugos srityse. Buvimas šio klubo nariu padeda ugdyti ne tik profesines kompetencijas, bet ir asmenines savybes bei gali prisidėti prie tolimesnės Tavo karjeros!

Popamokinės veiklos metu, esant palankioms oro sąlygoms, vaikai keliautų į lauką, parkus tyrinėti Lietuvos augalų ir gyvūnų biologinę įvairovę (mokytis atpažinti augalų ir/ar gyvūnų rūšis, rinkti augalų lapų herbarą/kolekciją, aptarti ekologines temas). Mokykloje būtų atliekami įvairūs, nesudėtingi bandymai, kartu su mokiniais užsiimama kūrybine veikla bei žiūrint mokslinę vaizdo medžiagą.

Mokiniai išmoks savarankiškai suplanuoti ir atlikti stebėjimus ir bandymus Saugiai ir kūrybingai naudoti mokyklines gamtos tyrimo priemones Kryptingai siekti iškeltų gamtos mokslų mokymosi tikslų Išsakyti savo idėjas, savarankiškai rasti reikiamą informaciją apie gamtos reiškinius įvairiuose šaltiniuose, gautą informaciją apibendrinti, klasifikuoti ir perteikti kitiems.

Vaikų sporto užsiėmimai – tai pažintis su sportu žaidimo forma. Mokiniai galės patenkinti savo smalsumą ir išbandyti daugelį sporto šakų, tokių kaip futbolas, krepšinis, tinklinis, žolės riedulys, tenisas bei kitos sporto šakos. Būdami tarp bendraamžių, būrelio vadovo pagalba, išmoks būti komandos dalimi, džiaugtis net ir mažais pasiekimais bei kaskart užsiėmimo metu patirti judėjimo džiaugsmą. Sporto užsiėmimų metu vaikai taip pat supažindinami su sveikos gyvensenos principais, skiriamas dėmesys plokščiapėdystės profilaktikai.

Mes eisime, tyrinėsime, žiūrėsime įdomiausią turinį apie tolimiausius pasaulio kampelius! Tai neformali veikla, kurios metu mokiniai bus supažindinti su įspūdingiausiomis lankytinomis Lietuvos vietovėmis, žygiuose ir edukacijose. Taip pat sieksime geriau pažinti toliau nuo Lietuvos nutolusius kraštus su vaikais kelionių įspūdžiais dalinsis į mokyklą atvykę keliautojai. Vaikams taip pat bus rengiami protmūšiai kurių metu mokiniai sužinos daug vertingos informacijos apie Lietuvą ir pasaulį.

Mūsų būrelis – tai galimybė atrasti save ir širdžiai mielą veiklą, ugdyti savo talentus. Čia lavinsite ir tobulinsite savo balsą, išmoksite judėti scenoje ir pamilsite klausytojų aplodismentus. O scenos baimę įveiks vis drąsesni ir drąsesni pasirodymai.

0-4 klasės

Šiame būrelyje mokiniai išmoks ispanų kalbos pradmenis, per darbus grupėse, kūrybines užduotis ir edukacinius žaidimus. Mokiniai mokysis įvairias, kasdieniame gyvenime pritaikomas temas – šeima, mokykla, laisvalaikis, kelionės, profesijos. Susipažins su Ispanijos bei ispaniškai kalbančių šalių kultūra – nacionalinėmis šventėmis, tradiciniu maistu, žymiausiais meno bei literatūros atstovais/kūriniais.

Tai įdomus kalbos mokymosi būrelis, kuriame lavinamos tiek rusų kalbos žinios, tiek įvairūs moksleivių socialiniai įgūdžiai. Žaisminga ir įdomi, bet kartu ir struktūruota, kryptinga mokymosi aplinka, padedanti moksleiviams atsipalaiduoti ir atsakingai dirbti pamokų metu. Užsiėmimuose moksleiviai lavina visus keturis kalbos įgūdžius: klausymą, skaitymą, kalbėjimą ir rašymą.

Ar žinote, kad pasaulyje kas septintas žmogus gali susikalbėti kinų kalba?

Moksleiviai susipažins  skaičiais, išmoks pasisveikinti, mandagumo žodžių, savęs ir šeimos narių pristatymo, kūno, veido dalių bei mokyklinių reikmenų pavadinimų. Išmoks daug naujų žodžių, kinų kalbos tarčių (5 tonais), rašmenų (hieroglifais), kultūros žinių, kurios pravers kelionėse ir platesniam pasaulio suvokimui.

Pamokų tikslas – linksmai ir kūrybingai mokytis vokiečių kalbos. Užsiėmimuose lavinami moksleivių kalbiniai ir komandinio darbo gebėjimai. Mokymasis apima tokias temas: susipažinimas, prisistatymas, draugai, šeima, pomėgiai, laisvalaikis.

Šiuolaikinio šokio studija – tai šokio ir teatro derinys, pažintis su improvizacija ir pačiu savimi. Per kūrybines ir improvizacines užduotis perprasite šiuolaikinio šokio stilių, kursite šokio judesius bei junginius. Užsiėmimo pagrindas – šiuolaikinis šokis – suteiks jums 100 % saviraiškos laisvę! Šokio mokys Monika –  diplomuota šokio pedagogė, studijas baigusi LEU, švietimo vadybos magistrė. Domisi įvairiomis improvizacinėmis formomis, modernaus šokio technikomis, šokio terapija. Dirba su vaikais ir jaunimu, veda šiuolaikinio šokio ir baleto pamokas.

Lietuvos šachmatų mokykla (LŠM) – ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra visoje Lietuvoje visų amžiaus grupių asmenis mokyti žaisti šachmatais, skatinti ir populiarinti šachmatų sportą, tikslingai, kryptingai ir kompetentingai integruoti šachmatų sportą į Lietuvos visuomenės gyvenimą, pasitelkiant mokslinę ir metodinę veiklą, šachmatų sporto pagalba, organizuojant šachmatų treniruotes, stovyklas ir kitus renginius, ugdyti ir tobulinti visuomenę Lietuvoje bei padėti visiems besidomintiems šia sritimi siekti profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo.

Šaškės – abstrakčios strategijos ir taktikos stalo žaidimas. Šaškės vysto mąstymą, stiprina atmintį, lavina gebėjimą sukaupti ir perkelti dėmesį, o tai duoda teigiamų rezultatų ir mokantis bendrų mokyklinių disciplinų (kiek tiksliųjų, tiek ir humanitarinių). Vaikai, užsiimantys šaškėmis, įgyja naudingų gyvenimo įgūdžių – išmoksta valdyti situaciją, priimti iššūkius, spręsti iškilusius uždavinius, adaptuotis prie naujų sąlygų, numatyti tolesnius žingsnius.

Kyokushin arba kyokushinkai – tai vienas iš japonų kovos menų stilių, kurį 1964 metais sukūrė Masutatsu Oyama. Išvertus iš japonų kalbos kyokushinkai reiškia absoliuti tiesa, o karate – tai beginklė arba tuščia ranka. Užsiėmimo tikslas skatinti sveiką vaikų ir jaunimo gyvenimo būdą ir užimtumą, ugdyti moralines vertybes, o talentingus sportininkus motyvuoti tapti profesionaliais sportininkais.

Teatras daro vaiko gyvenimą įdomų ir prasmingą, užpildo jį ryškiais įspūdžiais ir džiaugsmu ne tiek iš kūrybos, kiek iš galimybės įgyti nepakartojamos komunikacinės patirties. Teatro žaidimai lavina emocinę vaiko sferą, moko jį įsijausti. Tai padeda įveikti nepasitikėjimą savimi ir drovumą. Tai yra geros žmogiškos savybės, kurias lavinsime teatro pamokose.

Dizaino būrelis pradedantiesiems. Mūsų pasaulis susideda iš įvairiausių formų, todėl jų nagrinėjimas – pirminė pažintis su dizainu. Formų modeliavimas erdvėje antrinių žaliavų priemonėmis ugdys ne tik vaikų kūrybiškumą, erdvinį mąstymą, sąmoningumą, bet ir maketavimo įgūdžius. Užsiėmimų metu vaikai atliks įtraukiančias kūrybines užduotis, kurios padės atsiskleisti jaunajam mąstytojui. Šie užsiėmimai yra orientuoti į taktilinį, savarankišką darbą, smulkiosios motorikos, erdvinio mąstymo, estetikos, problemų sprendimo ir sprendimo priėmimo įgūdžių lavinimą.

5-10 klasės

Šiame būrelyje mokiniai išmoks ispanų kalbos pradmenis, per darbus grupėse, kūrybines užduotis ir edukacinius žaidimus. Mokiniai mokysis įvairias, kasdieniame gyvenime pritaikomas temas – šeima, mokykla, laisvalaikis, kelionės, profesijos. Susipažins su Ispanijos bei ispaniškai kalbančių šalių kultūra – nacionalinėmis šventėmis, tradiciniu maistu, žymiausiais meno bei literatūros atstovais/kūriniais.

Tai įdomus kalbos mokymosi būrelis, kuriame lavinamos tiek rusų kalbos žinios, tiek įvairūs moksleivių socialiniai įgūdžiai. Žaisminga ir įdomi, bet kartu ir struktūruota, kryptinga mokymosi aplinka, padedanti moksleiviams atsipalaiduoti ir atsakingai dirbti pamokų metu. Užsiėmimuose moksleiviai lavina visus keturis kalbos įgūdžius: klausymą, skaitymą, kalbėjimą ir rašymą.

Ar žinote, kad pasaulyje kas septintas žmogus gali susikalbėti kinų kalba?

Moksleiviai susipažins  skaičiais, išmoks pasisveikinti, mandagumo žodžių, savęs ir šeimos narių pristatymo, kūno, veido dalių bei mokyklinių reikmenų pavadinimų. Išmoks daug naujų žodžių, kinų kalbos tarčių (5 tonais), rašmenų (hieroglifais), kultūros žinių, kurios pravers kelionėse ir platesniam pasaulio suvokimui.

Pamokų tikslas – linksmai ir kūrybingai mokytis vokiečių kalbos. Užsiėmimuose lavinami moksleivių kalbiniai ir komandinio darbo gebėjimai. Mokymasis apima tokias temas: susipažinimas, prisistatymas, draugai, šeima, pomėgiai, laisvalaikis.

Dizaino būrelis pradedantiesiems. Mūsų pasaulis susideda iš įvairiausių formų, todėl jų nagrinėjimas – pirminė pažintis su dizainu. Formų modeliavimas erdvėje antrinių žaliavų priemonėmis ugdys ne tik vaikų kūrybiškumą, erdvinį mąstymą, sąmoningumą, bet ir maketavimo įgūdžius. Užsiėmimų metu vaikai atliks įtraukiančias kūrybines užduotis, kurios padės atsiskleisti jaunajam mąstytojui. Šie užsiėmimai yra orientuoti į taktilinį, savarankišką darbą, smulkiosios motorikos, erdvinio mąstymo, estetikos, problemų sprendimo ir sprendimo priėmimo įgūdžių lavinimą.

Lietuvos šachmatų mokykla (LŠM) – ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra visoje Lietuvoje visų amžiaus grupių asmenis mokyti žaisti šachmatais, skatinti ir populiarinti šachmatų sportą, tikslingai, kryptingai ir kompetentingai integruoti šachmatų sportą į Lietuvos visuomenės gyvenimą, pasitelkiant mokslinę ir metodinę veiklą, šachmatų sporto pagalba, organizuojant šachmatų treniruotes, stovyklas ir kitus renginius, ugdyti ir tobulinti visuomenę Lietuvoje bei padėti visiems besidomintiems šia sritimi siekti profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo.

Teatras daro vaiko gyvenimą įdomų ir prasmingą, užpildo jį ryškiais įspūdžiais ir džiaugsmu ne tiek iš kūrybos, kiek iš galimybės įgyti nepakartojamos komunikacinės patirties. Teatro žaidimai lavina emocinę vaiko sferą, moko jį įsijausti Tai padeda įveikti nepasitikėjimą savimi ir drovumą. Tai yra geros žmogiškos savybės, kurias lavinsime teatro pamokose.

Aviamodeliavimo būrelis skirtas 5 12 klasių mokiniams, kurie nori giliau pažinti aviaciją, patenkinti savo kūrybiškumą Bendrinis užsiėmimų kursas apima orlaivius, sraigtasparnius bei dronus, jų projektavimą bei visą mechaninę dalį.