Vidurinis išsilavinimas, kiek klasių?

Į vidurinio ugdymo kategoriją įeina vidurinė mokykla ir gimnazija. Tai vidurinio ugdymo programa, apimanti dvejus metus. Vidurinis ugdymas yra neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijos III–IV klasės). Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus IV gimnazijos klasę ir išlaikius privalomus brandos egzaminus. Taip pat galima mokytis ir profesinio mokymo įstaigose ir įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesija.