Mąstymo ugdymas

Mokymasis ir pasiekimai labai priklauso nuo moksleivio įpročių: užsispyrimo įveikti klaidas, gebėjimo klausytis, lankstumo ir pan. Todėl, remiantis Didžiosios Britanijos mąstymo mokyklų patirtimi, licėjuje nuolat formuojami efektyvaus mąstymo įpročiai: impulsyvumo valdymas, tikslumas, empatiškas klausymasis, gebėjimas mąstyti apie savo mąstymą, atsakinga rizika ir kt. Visa licėjaus bendruomenė įtraukiama mokytis mąstyti efektyviai, kritiškai ir kūrybiškai bei pritaikyti šiuos gebėjimus ir technikas konstruojant efektyvią mokymo(si) programą. Taip kuriama mąstymo mokyklos ugdymo(si) aplinka.  „Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokymosi – kenksmingas.“ (Konfucijus)

Šiuolaikiškas mokymas

Licėjuje laikomasi skandinaviškosios integruoto ugdymo filosofijos, daug dėmesio skiriama aktyviems ir komandiniams mokymosi metodams, mokytojo kompetencijai ir profesionaliems gebėjimams. Mokytojai siekia skatinti mokinių intelektinį smalsumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą. Licėjaus komanda kuria įkvepiančias sąlygas ir situacijas, kurios leidžia išgyventi mokymosi ir veiklos sėkmę. Mokymosi dieną sudaro trys pamokos po 90 min. nestatinėje aplinkoje, skiriant pakankamai dėmesio mokymosi temai ir mokinių įtraukimui.

Integralus ugdymas

Išskirtinės licėjaus ugdymo ypatybės yra visapusiškumas, prasmingumas, darna. Integruojančioji ugdymo ašis – vaikas. Į kiekvieną problemą, faktą, reiškinį žvelgiame iš vaiko pozicijų, jo akimis, remiantis jo patirtimi.  Pradinukų suvokimas ir mąstymas yra nesuskaidytas, visuminis. Todėl pradinėse klasėse ugdymą organizuojame kaip vientisą sistemą, neskaidant į atskirus, nesusietus mokomuosius dalykus. Ugdymo turinys yra integralus ir atitinka šio amžiaus tarpsnio vaiko raidos ypatybes.

Pagrindinėje mokykloje taip pat daug dėmesio skiriame tarpdalykinei integracijai. Bendros integruojančios veiklos, tarpdalykiniai projektai mūsų licėjuje sudaro gerai apgalvotą, tikslingą sistemą, formuojančią  tiksliomis dalykinėmis žiniomis paremtą integralų pasaulio paveikslą.

Tarptautinio bakalaureato (IB) programos

„Erudito“ licėjus – akredituota tarptautinė privati mokykla, taikanti išskirtines ir pasaulyje atpažįstamas bei vertinamas Kembridžo ir tarptautinio bakalaureato (IB) programas.

Tarptautinė bakalaureato diplomo programa (IBDP) yra akademiškai gili ir subalansuota švietimo programa 11–12 klasių moksleiviams. Ji ugdo intelektines, socialines, emocines bei fizines moksleivių kompetencijas ir yra pripažįstama universitetų visame pasaulyje. Tyrimai rodo, kad šią programą baigę moksleiviai lengviau įstoja į universitetus ir aukštąsias mokyklas ir yra gerokai patrauklesni darbdaviams. Kuo tarptautinis bakalaureatas naudingas moksleiviui ir kuo skiriasi nuo įprastos mokymosi programos, rasite paspaudę nuorodą Aktualu moksleiviams: atsakymai į 5 svarbiausius klausimus apie tarptautinį bakalaureatą | Privačios mokyklos – Erudito licėjus – Vilniuje, Kaune.

10 gabiausių moksleivių skiriamos akademinės stipendijos „Erudito“ licėjuje visam dvejų metų IBDP laikotarpiui. Norite mokytis pagal tarptautinio bakalaureato programą? Priėmimo sąlygos ir etapai.

„Erudito“ licėjus yra tarptautinio bakalaureato programos pradinėms klasėms (IB PYP) mokykla kandidatė. IB PYP moksleiviams siūlo tyrimais grįstą, tarpdisciplininę mokymo(si) programą, kuri stiprina supratimą apie įvairius dalykus jungiančius ryšius. Programa atspindi ir geriausias mokslinių tyrimų, mąstymo lyderystės ir patirties iš viso IB pasaulio mokyklų gautas žinias.

Išlaikyti pradinukų dėmesį – nemenkas iššūkis: programa, kuri sudomins kiekvieną

Licėjaus komanda

Vaikus ugdo profesionalūs mokytojai. Licėjaus mokytojai – žingeidūs, nuolat besidomintys švietimo naujovėmis, tyrimais, moderniais ugdymo metodais bei technologijų panaudojimu mokymuisi. Licėjus organizuoja mokymus ir praktinius užsiėmimus savo darbuotojams, tokiu būdu užtikrindamas ugdymo įstaigos kompetencijų pažangą. Komandai vadovauja buvęs ISM universiteto rektorius doc. dr. Nerijus Pačėsa.

Saugi ir patogi vieta

„Erudito“ licėjus įsikūręs pačioje miesto širdyje Vilniuje ir Kaune.

Kauno padalinys. Miesto širdyje esanti J. Gruodžio gatvė patogiai pasiekiama. Tėveliams yra paprasta vaiką išleisti ir pasiimti privažiuojant visiškai šalia licėjaus durų. Greta licėjaus šeimų patogumui yra Kauno 1-oji muzikos mokykla, Juozo Gruodžio konservatorija, berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“, Kauno muzikinis teatras, istorinė Prezidentūra.

Vilniaus padalinys. Vilniuje licėjaus bendruomenės poreikiams moderniai pritaikytas 6 500 kv. m ploto 6 aukštų pastatas Vilniaus senamiestyje, Aguonų g. 26. 2023 m. rugsėjį atidarytas antras mokyklos korpusas, patalpų plotas išaugo iki 7 300 kv. m. Licėjaus patalpas projektavo vienas žymiausių Lietuvos architektų, daugybės išskirtinių projektų autorius Gintautas Natkevičius. Pastate įdiegti naujausi technologiniai, edukaciniai ir ergonominiai sprendimai. Drauge su partneriais „Orion Wealth“ ir „YIT Lietuva“ įrengtos modernios specializuotos klasės, daugiafunkcės bendrosios ir laisvalaikio erdvės, ergonomiškos darbo vietos, naujausias gastronomines technologijas atspindinti virtuvė, erdvi ir moderni sporto salė, 100 kv. m ploto gamtos mokslų laboratorija, šiuolaikiška biblioteka, learning hub, IT dizaino klasė ir baseinas.

Dėmesys sveikai gyvensenai

Licėjaus mokiniai ne tik pažįsta sveikos gyvensenos ir pilnavertės mitybos privalumus, tačiau ir gali bei moka pasinaudoti šiais privalumais kasdieniame gyvenime. Judėjimas padeda mąstyti, todėl mokymo turinys neatsiejamas nuo fizinio aktyvumo, vaikai skatinami mankštintis, vaikščioti, o pavargus – pailsėti. Licėjaus komanda užtikrina šviežio ir sveiko maisto tiekimą, atsižvelgia į individualius kiekvieno vaiko poreikius. Į maisto kokybės vertinimą įtraukiami ekspertai ir vaikų tėveliai.

Gian Luca Demarco rūpinasi „Erudito“ licėjaus mokinių maitinimu

„Erudito“ licėjaus virtuvės šefo Gian Luca Demarco patarimai apie pilnavertę sezoninę mitybą

Lrytas.lt reportažas: Gian Luca Demarco pasakoja apie mokinių mitybą

Mokymuisi tinkama aplinka

Licėjaus patalpos pritaikytos priešmokykliniam, pradiniam, pagrindiniam ir gimnazinių klasių ugdymui. Vaikai dalijasi įspūdžiais klasėse, multifunkcinėse erdvėse, modernioje bibliotekoje, fizinio aktyvumo erdvėje, naudojasi uždaru erdviu kiemu. Licėjaus erdvės suprojektuotos taip, kad vidaus interjeras praturtintų ugdymo procesą.

Erudito licėjaus vadovai investuoja į ugdymo(si) aplinką ir pažangiausius baldų sprendimus. Mokiniai turi galimybę naudotis ergonomiškais įmonės „VC Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG baldais. Tai įmonė, kurianti pažangiausius mokyklos baldų sprendimus, kuriuos diegia šiuolaikiškos viso pasaulio mokyklos, įskaitant ir JAV (didžiausia eksporto rinka pasaulyje). VS mokyklinių baldų įmonė, turinti GS Europos kokybės ženklą, LGA saugumo ir kokybės atestaciją, GREENGUARD sertifikatą, kuris patvirtina, kad baldai atitinka griežtus standartus.

Bent kartą per savaitę licėjaus mokiniai keičia savo mokymosi aplinką. Ugdymo(si) procesas perkeliamas į įvairias edukacines aplinkas – muziejus, galerijas, įmones ir įstaigas, miškus ir parkus, pačias įvairiausias erdves, kurios gali iliustruoti ir padėti įsisavinti ugdymo turinį. Mokymosi aplinkos keitimas padeda sukurti pačius įvairiausius kontekstus ir patirtis, leidžiančius greičiau, lengviau ir tvirčiau įgyti reikiamas žinias ir išmokti jas pritaikyti.

Inovacijų diegimas

Šių dienų ugdymas neatsiejamas nuo technologinės aplinkos, todėl ugdymo procese naudojamos išmaniosios lentos, „LEGO Mindstorms“ robotai, nešiojamieji kompiuteriai „Chromebook“, 3D spaudintuvai, projektoriai ir kt. Vaikai naudojasi planšetiniais kompiuteriais ir interaktyvia biblioteka. Šiuolaikišką ugdymo turinį užtikrina elektroninės mokymosi sistemos, debesų technologijos ir spartus belaidis internetas. Tačiau  licėjaus ugdyme svarbų vaidmenį atlieka ir knyga.

Bendruomeniška atmosfera

Licėjuje vaikai stiprina savo individualius įgūdžius, tačiau išmoksta kurti bei dirbti ir komandoje. Mokiniai skatinami įsivertinti savo veiklą, mokymosi rezultatus. Vaikų tėveliai aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje: išvykose, šventėse, žaidimuose ir gimtadieniuose. Pasibaigus semestrui tėveliai kviečiami aptarti ugdymo rezultatų. Licėjaus komandai svarbi misija – kurti laimingą ir veiklią bendruomenę

Neformalusis ugdymas

2023 m. rugsėjį atidarytame naujajame korpuse Vilniuje daugelis erdvių yra multifunkcinės ir sąmoningai pritaikytos turiningai popamokinei veiklai: įrengtos daugiafunkcės erdvės bendram darbui ir interaktyvioms veikloms, dailės, muzikos klasės, 100 m2 ploto moderni STEAM šiuolaikinių technologijų laboratorija, modernios dirbtuvės, ir kt. Popamokinės veiklos yra orientuotos į visapusišką jauno žmogaus ugdymą. Popamokinėse veiklose moksleiviai drauge su popamokinės veiklos mokytojais ugdosi socialinius bei emocinius įgūdžius, atskleidžia kūrybiškumą, lavina vaizduotę, aktyviai juda bei mokosi bendradarbiauti.

Priešmokyklinių ir pradinių klasių moksleiviai kviečiami į muzikos, dailės, keramikos, šokių, judriųjų žaidimų būrelius, smalsučių akademiją ar prisijungti prie mažųjų muškietininkų (dainos, pasakojimai ir žaidimai) bei STEAM veiklų klubo. Mokykloje veikia krepšinio, šachmatų, teniso, japonų kovos menų Kyokushin, tautinių šokių, anglų kalbos, robotikos ir programavimo, 3D modeliavimo, matematikos, kūrybinio mąstymo, debatų, Jungtinių Tautų simuliacijos ir kt. klubai. Mokytis plaukti ir tobulinti plaukimo įgūdžius moksleiviai gali erdviame baseine Vilniaus „Erudito“ licėjaus padalinyje. 20232024 m. m. popamokinės veiklos „Erudito“ licėjuje.

Greta popamokinių veiklų, moksleiviai pagal individualius savo poreikius bei pomėgius gali rinktis keturių krypčių papildomus klubus: akademinių žinių, STEAM ugdymo, sporto ir sveikatingumo, menų bei kūrybiškumo.

Šeštadieninė mokykla

Iki gegužės 18 d. „Erudito“ licėjuje Vilniuje (Aguonų g. 26) ir Kaune (J. Gruodžio g. 9) veikia šeštadieninė „Erudito“ licėjaus mokykla norintiems turiningai ir smagiai praleisti laiką šeštadienio rytais: Iš noro augti sukūrė šeštadieninę mokyklą: vieta, kur mokymosi įrankiu virsta ir pasakos. Daugiau informacijos: https://erudito.lt/ugdymas/neformalus-ugdymas/sestadienine-mokykla/.

Registracija Vilniuje

Registracija Kaune