Mokyklos išskirtinumas

Mąstymo ugdymas

Mokymasis ir pasiekimai labai priklauso nuo moksleivio įpročių: užsispyrimo įveikti klaidas, gebėjimo klausytis, lankstumo ir pan. Todėl, remiantis Didžiosios Britanijos mąstymo mokyklų patirtimi, licėjuje nuolat formuojami efektyvaus mąstymo įpročiai: impulsyvumo valdymas, tikslumas, empatiškas klausymasis, gebėjimas mąstyti apie savo mąstymą, atsakinga rizika ir kt. Visa licėjaus bendruomenė įtraukiama mokytis mąstyti efektyviai, kritiškai ir kūrybiškai bei pritaikyti šiuos gebėjimus ir technikas konstruojant efektyvią mokymo(si) programą. Taip kuriama mąstymo mokyklos ugdymo(si) aplinka.  „Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokymosi – kenksmingas.“ Konfucijus.

Šiuolaikiškas mokymas

Licėjuje laikomasi skandinaviškosios integruoto ugdymo filosofijos, daug dėmesio skiriama aktyviems ir komandiniams mokymosi metodams, mokytojo kompetencijai ir profesionaliems gebėjimams. Mokytojai siekia skatinti mokinių intelektinį smalsumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą. Licėjaus komanda kuria įkvepiančias sąlygas ir situacijas, kurios leidžia išgyventi mokymosi ir veiklos sėkmę. Mokymosi dieną sudaro trys pamokos po 90 min. nestatinėje aplinkoje, skiriant pakankamai dėmesio mokymosi temai ir mokinių įtraukimui.

Integralus ugdymas

Išskirtinės licėjaus ugdymo ypatybės yra visapusiškumas, prasmingumas, darna. Integruojančioji ugdymo ašis – vaikas. Į kiekvieną problemą, faktą, reiškinį žvelgiame iš vaiko pozicijų, jo akimis, remiantis jo patirtimi.  Pradinukų suvokimas ir mąstymas yra nesuskaidytas, visuminis. Todėl pradinėse klasėse ugdymą organizuojame kaip vientisą sistemą, neskaidant į atskirus, nesusietus mokomuosius dalykus. Ugdymo turinys yra integralus ir atitinka šio amžiaus tarpsnio vaiko raidos ypatybes.

Pagrindinėje mokykloje taip pat daug dėmesio skiriame tarpdalykinei integracijai. Bendros integruojančios veiklos, tarpdalykiniai projektai mūsų licėjuje sudaro gerai apgalvotą, tikslingą sistemą, formuojančią  tiksliomis dalykinėmis žiniomis paremtą integralų pasaulio paveikslą.

Licėjaus komanda

Vaikus ugdo profesionalūs mokytojai. Licėjaus mokytojai – žingeidūs, nuolat besidomintys švietimo naujovėmis, tyrimais, moderniais ugdymo metodais bei technologijų panaudojimu mokymuisi. Licėjus organizuoja mokymus ir praktinius užsiėmimus savo darbuotojams, tokiu būdu užtikrindamas ugdymo įstaigos kompetencijų pažangą. Komandai vadovauja buvęs ISM universiteto rektorius dr. Nerijus Pačėsa.

Saugi ir patogi vieta

„Erudito licėjus” – tai privati pradinio ir pagrindinio ugdymo mokykla, įsikūrusi pačioje miesto širdyje Vilniuje ir Kaune.

Kauno padalinys. Miesto širdyje esanti Gruodžio gatvė patogiai pasiekiama. Tėveliams yra paprasta vaiką išleisti ir pasiimti privažiuojant visiškai šalia licėjaus durų. Greta licėjaus šeimų patogumui yra Kauno pirmoji muzikos mokykla, Juozo Gruodžio konservatorija, berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“, Kauno muzikinis teatras, istorinė Prezidentūra.

Vilniaus padalinys. Vilniuje Erudito licėjus įsikūręs naujose patalpose Aguonų g. 26. Net 6.500 kv. m. dydžio pastate įdiegti naujausi technologiniai, edukaciniai ir ergonominiai sprendimai. Mokykla turi erdvų kiemą, sporto salę, specializuotas klases, multifunkcines erdves ir baseiną.

Dėmesys sveikai gyvensenai

Licėjaus mokiniai ne tik pažins sveikos gyvensenos privalumus, tačiau ir galės pasinaudoti šiais privalumais praktikoje. Judėjimas padeda mąstyti, todėl mokymo turinys neatsiejamas nuo fizinio aktyvumo, vaikai skatinami mankštintis, vaikščioti, o pavargus – pailsėti. Licėjaus komanda užtikrins šviežio ir sveiko maisto tiekimą, atsižvelgs į individualius kiekvieno vaiko poreikius. Į maisto kokybės vertinimą įtraukiami ekspertai ir vaikų tėveliai.

Mokymuisi tinkama aplinka

Licėjaus patalpos pritaikytos priešmokykliniam, pradiniam ir pagrindiniam ugdymui. Vaikai dalinasi įspūdžiais klasėse, multifunkcinėse erdvėse, modernioje bibliotekoje, fizinio aktyvumo erdvėje, naudojasi uždaru, erdviu kiemu. Licėjaus erdvės suprojektuotos taip, kad vidaus interjeras praturtintų ugdymo procesą.

Erudito licėjaus vadovai investuoja į ugdymo(si) aplinką ir pažangiausius baldų sprendimus. Mokiniai turi galimybę naudotis ergonomiškais, VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG įmonės tiekiamais baldais. Tai įmonė, kurianti pažangiausius mokyklos baldų sprendimus, kuriuos diegia šiuolaikiškos viso pasaulio mokyklos, įskaitant ir JAV (esančią didžiausia eksporto rinka pasaulyje). VS mokyklinių baldų įmonė, turinti GS Europos kokybės ženklą, LGA saugumo ir kokybės atestaciją, GREENGUARD sertifikatą, kuris patvirtina, kad baldai atitinka griežtus standartus.

Bent kartą per savaitę licėjaus mokiniai keičia savo mokymosi aplinką. Ugdymo(si) procesas perkeliamas į įvairias edukacines aplinkas – muziejus, galerijas, įmones ir įstaigas, miškus ir parkus, pačias įvairiausias erdves, kurios gali iliustruoti ir padėti įsisavinti ugdymo turinį. Mokymosi aplinkos keitimas padeda sukurti pačius įvairiausius kontekstus ir patirtis, leidžiančius greičiau, lengviau ir tvirčiau įgyti reikiamas žinias ir išmokti jas pritaikyti.

Inovacijų diegimas

Šių dienų ugdymas neatsiejamas nuo technologinės aplinkos, todėl ugdymo procese naudojamos išmaniosios lentos, LEGO MINDSTORMS robotai, nešiojamieji kompiuteriai „Chromebook“, 3D spaudintuvai, projektoriai. Vaikai naudojasi planšetiniais kompiuteriais ir interaktyvia biblioteka. Šiuolaikišką ugdymo turinį užtikrina elektroninės mokymosi sistemos, debesų technologijos ir spartus belaidis internetas. Tačiau ne viskas paremta inovacijomis, licėjaus ugdyme svarbų vaidmenį atlieka knyga.

Bendruomeniška atmosfera

Licėjuje vaikai stiprins savo individualius įgūdžius, tačiau išmoks kurti bei dirbti komandoje. Mokiniai skatinami patys įsivertinti savo veiklą, mokymosi rezultatus. Vaikų tėveliai aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje: išvykose, šventėse, žaidimuose ir gimtadieniuose. Pasibaigus semestrui tėveliai kviečiami aptarti ugdymo rezultatų. Licėjaus komandai svarbi misija – kurti laimingą ir veiklią bendruomenę

Neformalusis ugdymas

Popamokinės veiklos yra orientuotos į visapusišką jauno žmogaus ugdymą. Kiekvieną dieną vaikas turi 2 pasirinkimus – jis gali laisvai rinktis iš 2–3 pagrindinio bloko būrelių. Taip pat licėjuje yra papildomo bloko būrelių, kurie yra mokami. Šie būreliai jau orientuojasi į tęstinumą: šachmatai, robotika, Kyokushin. Taip pat licėjuje yra siūloma užsienio kalbos būreliai: rusų, kinų, ispanų, prancūzų, vokiečių.

Bazinės popamokinės veiklos mokestis (pirmadienis – ketvirtadienis nuo 08:00 iki 18:00; penktadienis nuo 8:00 iki 17:00) – 150 € / mėnuo (pavakariai įskaičiuoti).