Tarptautinio bakalaureato diplomo programa (IBDP) 11–12 klasėms

„Erudito“ licėjus – akredituota tarptautinė Kaune ir Vilniuje veikianti privati mokykla, turinti išskirtinę ir pasaulyje atpažįstamą bei vertinamą tarptautinio bakalaureato diplomo (angl. IBDP) programą. Tarptautinė bakalaureato diplomo programa yra akademiškai gili ir subalansuota švietimo programa. Ji ugdo intelektines, socialines, emocines bei fizines moksleivių kompetencijas ir yra pripažįstama universitetų visame pasaulyje. Tyrimai rodo, kad šią programą baigę moksleiviai lengviau įstoja į universitetus ir aukštąsias mokyklas ir yra labiau vertinami darbdavių.

What do employers want from schools and education? | Ruth Holmes | Relocate magazine

  • 5 galimos karjeros kryptys – verslumas, eksperimentiniai mokslai, šiuolaikinės technologijos versle ir vadyboje, inžinerija, humanitariniai mokslai.
  • Individualus dėmesys ir pagalba moksleiviui: daugiau nei 30 IB dalykų pasirinktinai.
  • Mokytojai ir mokiniai iš viso pasaulio: šiuo metu apima beveik 20 Europos, Azijos šalių, Amerikos, Australijos.
  • Ugdymas vyksta anglų kalba.

IBDP mokymo programą sudaro šešios dalykų grupės (tekste žemiau) ir kiti privalomieji dalykai (angl. Core Subjects), kurie apima pažinimo teoriją (angl. Theory of knowledge, arba ToK), kūrybą, sportą ir visuomenei naudingą darbą (angl. Creativity, Action, Service, arba CAS) ir išplėstinį rašinį (angl. The extended essay, arba EE). Diplomo privalomųjų dalykų metu studentai apmąsto žinių pobūdį, atlieka nepriklausomus tyrimus ir projektą, kuris dažnai apima visuomenei naudingus darbus.

Kuo tarptautinis bakalaureatas naudingas moksleiviui ir kuo skiriasi nuo įprastos mokymosi programos, rasite paspaudę nuorodą Aktualu moksleiviams: atsakymai į 5 svarbiausius klausimus apie tarptautinį bakalaureatą | Privačios mokyklos – Erudito licėjus – Vilniuje, Kaune

Daugiau informacijos apie IBDP programą rasite www.ibo.org.

AKTUALU: 10 akademinių stipendijų norintiems mokytis IB 2024–2025 m.

IBDP moksleivių atsiliepimai:

„Erudito“ licėjaus tarptautinio bakalaureato absolventė: svarbu susikoncentruoti ne į programos sunkumus, bet į jos kuriamą vertę

Tarptautinio bakalaureato vienuoliktokės Saulės patirtis: Išmokau mėgautis mokymusi

Turite klausimų?

Kaip mes kuriame santykius licėjaus bendruomenėje?

Mes tikime, kad kiekvieno vaiko intelektinis augimas prasideda nuo gebėjimo savarankiškai ieškoti sprendimų, turėti atsakingą savo nuomonę, mokėti išgirsti kitas nuomones ir ieškoti konsensuso.

Ateitis prasideda dabar. Ugdydami ateities lyderius turime suformuoti teisingą požiūrį, kad geriausiems rezultatams pasiekti reikia ilgalaikių tęstinių pastangų ir pasišventimo.

Vaikai anksti turi suprasti ir pajusti, kad gyvenime jie visada pasieks daugiau veikdami drauge su kitais, kad kiekvieno indėlis sustiprės, jei bus puoselėjami draugiški, pagarbūs ir etiški bendradarbiavimo santykiai.

Įsipareigojimas ir rūpestis kitais yra raktas į sėkmę. Jei vaikai anksti išmoks elgtis su kitais taip, kaip norėtų, kad elgtųsi su jais, formuosis atsakingas požiūris į savo veiksmų pasekmes – pilietiškumo pagrindas.

„ERUDITO“ LICĖJAUS
UGDYMO FILOSOFIJOS DEIMANTAS

Esminiai ugdymo principai

Integralus ugdymas

Patirtinis ugdymas

Mąstymo įpročiai

Integralusis ugdymas

1. Išskirtinė mūsų ugdymo ypatybė – integralumas

T. y. visapusiškumas, prasmingumas, darna. Ugdymą organizuojame kaip vieningą sistemą, neskaidant į atskirus, nesusietus mokomuosius dalykus, o jungiant į temas, projektus ir tarpdalykines iniciatyvas.

Integruojančioji ugdymo ašis – vaikas. Į kiekvieną problemą, faktą, reiškinį žvelgiame iš vaiko pozicijų, jo akimis, remiantis jo patirtimi. Pradinukų suvokimas ir mąstymas yra nesuskaidyti, visuminiai. Todėl ugdymo turinys turi būti integralus ir atitikti šio amžiaus tarpsnio vaiko raidos ypatybes.

Kiekvienam vaikui yra svarbios sąsajos su realiu gyvenimu, ugdymo kontekstualumas. Mokomasi to, kas mokiniui yra svarbu, reikšminga, prasminga. Siekiama kiekvieną temą padaryti vaikui aktualią ir prasmingą.

Mes tikime tarpdalykine integracija – nagrinėjant bet kurią temą ar problemą, siekiame ugdyti įvairius dalykinius gebėjimus. Integraliai ugdome vaiko mąstymo galias, jo kalbinę, vaizdinę, vaidybinę raišką, estetinę nuovoką, sveikos gyvensenos įgūdžius, judesių kultūrą.

Integruotas mokymasis yra pagrįstas komandiniais projektais ir žaidybiniais metodais, skatinant bendradarbiavimą, kūrybingumą ir intelektinį smalsumą.

2. Kaip mokomės integruotų temų?
METŲ INTEGRACINĖS TEMOS MĖNESIO INTEGRACINĖS TEMOS MĖNESIS
ASMENYBĖ 1. Atkaklumas Rugsėjis
2. Impulsyvumo valdymas
3. Nuoširdus ir empatiškas klausymas Spalis
POTYRIAI 4. Mąstymo lankstumas
5. Mąstymas apie savo mąstymą Lapkritis
6. Tikslumo siekimas
SANTYKIAI 7. Klausimų kėlimas ir problemų suvokimas Gruodis
8. Turimų žinių taikymas naujose situacijose
9. Aiškus ir tikslus mąstymas bei bendravimas Sausis
VISUOMENĖ 10. Duomenų surinkimas naudojant visus pojūčius
11. Kūryba, įsivaizdavimas, inovacijos Vasaris
12. Reagavimas su nuostaba ir pagarba
ATSAKOMYBĖ 13. Atsakingas rizikavimas Kovas
14. Humoro supratimas
PASAULIS 15. Mąstymo drauge Balandis
16. Atvirumas nuolatiniam mokymuisi

Patirtinis ugdymas

Tikime, kad vienas iš trijų esminių vaiko mokymosi išteklių yra patirtis. Licėjuje moksleiviai aktyviai veikia ir taip įgauna įgūdžių bei patirties. Viskas, ko mokomasi klasėje turi atitikmenis realiame gyvenime. Į mokymosi procesą yra integruoti patirtiniai projektiniai darbai. Pavyzdžiui, vyresniųjų klasių moksleiviai analizuoja realiai veikiančių įmonių ir organizacijų finansinę bei socialinę veiklą. Analizuodami įmones moksleiviai suranda ir nustato problemas bei atranda sprendimus paverčiant juos vertę kuriančiais dalykais. Patirtiniai projektai ypatingi tuo, kad moksleiviai mokosi dirbti grupėse, išklausyti kitą nuomonę, kritiškai reflektuoti ir analizuoti, o rastų bendrų sprendimų pagrindu įgyja naudingų įžvalgų, kurias panaudoja savo suvokimui ir elgesiui.

Patirtinį ugdymą formuojame Harvardo universiteto profesoriaus Dr. Tony Wagnerio išskirtų 7 gebėjimų pagrindu. Teisingai ugdomi vaiko gebėjimai leidžia lengvai įsisavinti žinias, suvokti jų prasmę ir taikymo galimybes, integruoti skirtingas žinias ir kurti naujas, bendradarbiaujant ir veikiant kartu.

Vaikas jau nuo ketverių pradeda viską kvestionuoti, jam reikia pagrįstų atsakymų į kylančius klausimus, jam reikia suvokti, kodėl kas nors vyksta ir kaip gali būti kitaip. Tai stiprindami mes formuojame ne teisingus atsakymus taikančią, o kritiškai mąstančią ir naujų sprendimo būdų ieškančią asmenybę.

Vaikai nuo mažens nori būti kitų vaikų apsuptyje, tačiau perteklinis akcentas į asmeninius pasiekimus ir konkurenciją žlugdo bendradarbiavimo gebėjimus. Mums svarbu, kad vaikai išmoktų veikti komandoje, suprasdami, kad kiekvienas komandoje svarbus ir kiekvieno lyderystė būtina skirtingose situacijose, kad komanda laimėtų.

Pasaulis tampa labai mažas, fiziškai ir virtualiai mes galime pasiekti visus pasaulio kampelius, bendrauti su labai skirtingais žmonėmis, pažinti labai skirtingas kultūras. Suvokimas, kad tampame pasaulio piliečiai, dirbam ir keliaujam visur reikalauja gebėjimų prisitaikyti visose aplinkose ir tarpkultūrinėse komandose.

Vis labiau akcentuojam idėjų svarbą, tačiau dar svarbiau ugdyti gebėjimą imtis iniciatyvos idėjas įgyvendinti, imtis atsakomybės už rezultatą. Aktyvi iniciatyva ir mokėjimas tinkamai organizuoti veiklas – tai gebėjimai, būtini bet kokioje veikloje siekiant aukštų rezultatų.

Gyvename amžiuje, kai rašytinės informacijos yra labai daug, kai sutelkti svarbiausias mintis ir žinias tampa vis sudėtingiau. Todėl būtina ugdyti gebėjimus aiškiai, trumpai ir sklandžiai perduoti svarbiausią informaciją tiek raštu, tiek žodžiu, mokantis ir kalbėjimo prieš kitus meno.

Sparti technologinė sparta, ne tik išplečia informacijos pasiekiamumo galimybes, bet ir iškelia iššūkius: kaip efektyviai atsirinkti svarbiausią informaciją, kaip ją geriausiu būdu panaudoti sprendimams? Todėl būtina mokytis technologijas išnaudoti geresniems sprendimams priimti ir aukštesniems pasiekimams pasiekti.

Tai būtiniausi ir sunkiausiai ugdomi gebėjimai, nes aukšti reikalavimai ir dideli mokymosi krūviai atbukina smalsumą ir žingeidumą. Todėl būtinas aukštas pedagoginis profesionalumas, gebant nuolat sudominti ieškoti, eksperimentuoti, pažinti. Būtina taikyti daug ir įvairių aktyvaus mokymosi ir kūrybinių metodų, tam kad išugdyti troškimą

„Erudito“ licėjus – mąstymo ugdymo mokykla

,,Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokymosi – kenksmingas.“ (Konfucijus)

Ypatingą dėmesį skiriame mąstymo ugdymui, kur kiekvienas jos narys dalijasi bendrais įsipareigojimais ir nuolat mąsto apie tai, kas vyksta ugdymo procese.
Visa licėjaus bendruomenė įtraukiama mokytis mąstyti efektyviai, kritiškai ir kūrybiškai bei pritaikyti šiuos gebėjimus ir technikas bendrai konstruojant efektyvią mokymo(si) programą ir bendras veiklas.
Mąstymo įpročius anglų profesorius Guy Claxtonas supriešina su gebėjimais (angl. skills), norėdamas pabrėžti, kad gebėjimai yra tai, ką žmogus gali daryti, bet nebūtinai daro, o mąstymo įpročiai yra tai, ką žmogus renkasi daryti. Taigi, mąstymo įprotis reiškia žmogaus polinkį, išankstinę nuostatą elgtis tam tikru būdu.
Mąstymo įpročiai nėra dar viena „disciplina“, pridėta prie mokymo programų. Mąstymo įpročiai „įpinami“ į mokyklos gyvenimą ir ugdymo programą.

Mąstymo įpročiai

ATKAKLUMAS

Laikykitės tikslo! Nemeskite užduoties jos nebaigę, siekite rezultatų. Nepasiduokite. Ieškokite būdų judėti į priekį.

IMPULSYVUMO VALDYMAS

Duokite sau laiko! Pagalvokite prieš veikdami, būkite ramūs, dėmesingi, apgalvojantys.

MĄSTYMAS APIE MĄSTYMĄ

(metapažinimas) Žinokite, ką žinote! Supraskite savo mintis, strategijas, jausmus, veiksmus ir jų poveikį kitiems.

TIKSLUMO SIEKIMAS

Patikrinkite dar kartą! Visada siekite geriausių rezultatų. Užsibrėžkite aukštus standartus. Tikrinkite ir ieškokite būdų nuolatos tobulėti.

NUOŠIRDUS IR EMPATIŠKAS KLAUSYMASIS

Supraskite kitus! Skirkite savo protinės energijos kitų idėjoms ir mintims. Pasistenkite suprasti kito požiūri ir jausmus.

MĄSTYMO LANKSTUMAS

Pažiūrėkite į viską kitaip! Sugebėkite pakeisti savo požiūrio tašką, matyti alternatyvas, apsvarstyti kitas galimybes.

KLAUSIMŲ KĖLIMAS IR PROBLEMŲ SUVOKIMAS

Kaip žinote tai, ką žinote? Nebijokite kelti klausimus. Žinokite, kokių duomenų Jums reikia ir plėtokite klausinėjimo strategijas informacijai gauti.

TURIMŲ ŽINIŲ TAIKYMAS NAUJOSE SITUACIJOSE

Naudokite tai, ką išmokote? Turėkite prieigą prie jau turimų žinių ir pritaikykite žinias naujose situacijose

AIŠKUS IR TIKSLUS MĄSTYMAS BEI BENDRAVIMAS

Kalbėkite aiškiai! Siekite aiškumo bendraudami tiek žodžiu, tiek raštu. Venkite apibendrinimų, iškraipymų išpūtimo, netikslumų.

DUOMENŲ SURINKIMAS NAUDOJANT VISUS POJŪČIUS

Naudokitės gamtos suteiktomis galimybėmis! Atkreipkite dėmesį į pasaulį aplink jus. Rinkite informaciją visais jutimais: skoniu, lytėjimu, kvapu, klausa ir rega.

ATSAKINGAS RIZIKAVIMAS

Rizikuokite! Ieškokite nuotykių, gyvenkite nenuobodžiai. Nuolatos išbandykite naujus dalykus.

HUMORO SUPRATIMAS

Šiek tiek pasijuokite! Raskite tai, kas netikėta, žaismingą, smagu. Sugebėkite pasijuokti iš savęs.

KŪRYBA, ĮSIVAIZDAVIMAS, INOVACIJOS

Išbandykite kitokį būdą! Generuokite naujas ir neįprastas idėjas, originalumą, laisvumą.

REAGAVIMAS SU NUOSTABA IR PAGARBA

Džiaukitės atrasdami! Raskite pasaulį nuostabų, paslaptingą, intriguojantį fenomenaliais reiškiniais ir grožiu.

MĄSTYMAS DRAUGE

Dirbkite kartu! Sugebėkite dirbti ir mokytis kartu su kitais. Dirbkite komandoje.

ATVIRUMAS NUOLATINIAM MOKYMUISI

Mokykite iš patirčių! Didžiuokitės, bet likite kuklūs, pripažindami, kad yra dalykų kurių nežinote. Atsispirkite sąstingiui.

Kokių mokymosi principų laikomės?

Tarptautinio bakalaureato programų tikslas – ugdyti tarptautiško mąstymo žmones, kurie, pripažindami mūsų bendrąjį žmogiškąjį pagrindą ir kolektyvinį planetos išsaugojimo poreikį, padeda kurti geresnį pasaulį. Kaip tarptautinis bakalaureatas, mes siekiame būti:

KELIANTYS KLAUSIMUS. Puoselėjame smalsumą, ugdome žingeidumą ir mokslinių tyrimų gebėjimus. Mes žinome, kaip mokytis savarankiškai ir komandoje. Mokomės su užsidegimu ir palaikome permanentinį mokymąsi visą gyvenimą.

PLAČIŲ PAŽIŪRŲ. Kritiškai vertiname ne tik savo pačių kultūrą bei asmenines istorijas, bet ir kitų vertybes bei tradicijas. Siekiame ir vertiname įvairius požiūrius, bei esame pasiruošę nuolatos turtinti savo patirtį.

SUPRANTANTYS. Mes ugdome ir naudojame konceptualų supratimą, tyrinėjame įvairių disciplinų žinių formas. Mes siekiame spręsti vietinės ir globalios reikšmės problemas.

BESIRŪPINANTYS. Mes rodome empatiją, užuojautą ir pagarbą. Esame įsipareigoję tarnauti ir elgiamės taip, kad teigiamai paveiktume savo ir aplinkinių gyvenimus.

MĄSTYTOJAI. Naudojame kritinius ir kūrybiško mąstymo įgūdžius analizuoti ir imtis atsakingų veiksmų sprendžiant sudėtingas problemas. Imamės iniciatyvos atlikti pagrįstus, etiškus sprendimus.

RIZIKUOJANTYS. Nežinomose ir neapibrėžtose situacijose elgiamės apgalvotai, bet ryžtingai. Dirbame savarankiškai ir bendradarbiaujame ieškodami naujų idėjų ir naujoviškų strategijų. Mes esame išradingi ir lankstūs priimdami iššūkius ir pokyčius.

BENDRAUJANTYS. Drąsiai ir kūrybingai išreiškiame save daugiau nei viena kalba ir skirtingais būdais. Veiksmingai bendradarbiaujame, atidžiai klausydamiesi kitų asmenų ir grupių požiūrio.

HARMONINGI. Mes suprantame, kaip svarbu subalansuoti įvairius mūsų gyvenimo aspektus – intelektinį, fizinį ir emocinį – siekiant sau ir kitiems gerovės. Pripažįstame mūsų tarpusavio priklausomybę su kitais žmonėmis ir pasauliu, kuriame gyvename.

PRINCIPINGI. Mes elgiamės moraliai ir sąžiningai, turime tvirtą sąžiningumo ir teisingumo jausmą ir visur gerbiame žmonių orumą ir teises. Prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasėkmes.

MĄSLŪS. Mes apmąstome pasaulį, savo idėjas bei patirtis. Stengiamės suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kad galėtume sustiprinti mūsų mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą.

Tarptautinio bakalaureato moksleiviai privalo pasirinkti šešis dalykus: trys iš jų turi būti aukštesniuoju lygiu (angl. Higher Level, arba HL) ir trys standartiniu lygiu (angl. Standart Level, arba SL).

Dalykų grupės

I grupė. Gimtoji kalba ir literatūra: anglų kalba A ir literatūra, lietuvių kalba A ir literatūra (privaloma moksleiviams, kurie yra baigę mokyklą Lietuvoje), gimtosios kalbos mokymasis literatūros A SL lygiu.

II grupė. Užsienio kalbos: anglų kalba B HL (privaloma moksleiviams, nepasirinkusiems anglų kalbos A lygiu), vokiečių kalba B SL, vokiečių kalba pradedantiesiems SL, kiti dalykai iš pirmosios grupės (turi būti anglų A, jei I grupėje buvo pasirinkta lietuvių A arba gimtoji kalba).

III grupė. Individai ir visuomenė: istorija, verslo vadyba, psichologija.

IV grupė. Gamtos/eksperimentiniai mokslai: biologija, kompiuterių mokslas.

V grupė. Matematikos mokslai: matematika AA / AI, matematika.

VI grupė. Kiti pasirinkimai: chemija, fizika, ekonomika, skaitmeninė visuomenė.

Privalomieji dalykai: visuomenei naudingas darbas (CAS), išplėstinis rašinys (EE) ir pažinimo teorija (TOK).

Visos pamokos, išskyrus lietuvių kalbos, organizuojamos anglų kalba, mokomasi iš specialių šiai tarptautinei programai skirtų vadovėlių.

Kaip vertiname pasiekimus?

  • Orientuojamės į itin aukštus etikos ir mokymosi kokybinius standartus.
  • Vertinamos ne tik mokinių žinios, bet ir įgytos bendrosios bei specialiosios kompetencijos.
  • 11–12 klasių mokiniai mokosi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą. Mokinių žinios vertinamos pažymiais septynių balų sistemoje.
  • Mokslo metų pradžioje, susitikimo su tėvais metu, aptariami individualūs ugdymo tikslai, du kartus per metus, kiekvieno semestro pabaigoje, formuojami vertinimo aprašai. Jie aptariami individualiai.
  • Nuolatinis formalus mokinių pažangos vertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne.

Kaip mes mokomės klasėje?