„Erudito“ licėjus – tarptautinė privati mokykla Kaune ir Vilniuje, taikanti pasaulyje pripažįstamas Kembridžo ir tarptautinio bakalaureato programas bei sujungianti nacionalinę mokymosi programą su vietos kontekstu.

Mūsų misija yra ugdyti kiekvieną vaiką kaip asmenybę, kuri nori pažinti, geba kurti ir pasižymi pasiekimais. Licėjuje pagrindinis dėmesys skiriamas matematikai, kalboms, mąstymo ugdymui, emociniam intelektui, technologijų suvokimui ir sveikai gyvensenai.

Žemiau pateikiami „Erudito“ licėjaus 2024–2025 m. metų visų programų ugdymo įkainiai.

450 € – vienkartinis stojamasis administravimo mokestis (negrąžinamas);

500 € – ugdymo priemonių mokestis metams (mokomųjų dalykų vadovėliai, knygos, pratybos (įskaitant elektroninę formą, viena mokomojo dalyko priemonė), prieigos prie duomenų bazių ir sistemų licencijos, bendrojo naudojimo kanceliarinės priemonės ir kt.)  Šis mokestis neapima individualių priemonių (asmeninio kompiuterio (5–12 klasės), skaičiuotuvo, rašymo priemonių bei jų dėklo, kuprinės ir kt.).

NACIONALINĖS KLASĖS PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO KAINA METAMS

Ugdymo mokestis Kaune

5 900 €, mokant 10 įmokų per metus;
5 800 €, mokant 2 įmokas per metus;
5 500 €, mokant 1 įmoką per metus.

-20% nuolaida taikoma antram, trečiam, ketvirtam ir kt. vaikui.

Ugdymo mokestis Vilniuje

6 400 €, mokant 10 įmokų per metus;
6 300 €, mokant 2 įmokas per metus;
6 000 €, mokant 1 įmoką per metus.
-20% nuolaida taikoma antram, trečiam, ketvirtam ir kt. vaikui.

TARPTAUTINĖS KLASĖS PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO KAINA METAMS

Ugdymo mokestis Vilniuje ir Kaune

7 300 €, mokant 10 įmokų per metus;
7 200 €, mokant 2 įmokas per metus;
7 000 €, mokant 1 įmoką per metus.
-20% nuolaida taikoma antram, trečiam, ketvirtam ir kt. vaikui.

150 €/mėn. – popamokinės veiklos mokestis su įskaičiuotais pavakariais (pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 18val., penktadieniais nuo 8 iki 17 val.);

10 €/dieną – priešpiečiai ir pietūs Vilniuje ir Kaune*

*Kaina gali keistis

40 € – žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas;

450 € – vienkartinis stojamasis administravimo mokestis (negrąžinamas);

500 € – ugdymo priemonių mokestis metams (mokomųjų dalykų vadovėliai, knygos, pratybos (įskaitant elektroninę formą, viena mokomojo dalyko priemonė), prieigos prie duomenų bazių ir sistemų licencijos, bendrojo naudojimo kanceliarinės priemonės ir kt.)  Šis mokestis neapima individualių priemonių (asmeninio kompiuterio (5–12 klasės), skaičiuotuvo, rašymo priemonių bei jų dėklo, kuprinės ir kt.).

NACIONALINĖS KLASĖS PAGRINDINIO UGDYMO KAINA METAMS

Ugdymo kaina Kaune

6 300 €, mokant 10 įmokų per metus;
6 200 €, mokant 2 įmokas per metus;
5 900 €, mokant 1 įmoką per metus.

Ugdymo kaina Vilniuje

6 800 €, mokant 10 įmokų per metus;
6 600 €, mokant 2 įmokas per metus;
6 400 €, mokant 1 įmoką per metus.

TARPTAUTINĖS KLASĖS PAGRINDINIO UGDYMO KAINA METAMS

Ugdymo kaina Kaune

8 300 €, mokant 10 įmokų per metus;
8 200 €, mokant 2 įmokas per metus;
8 000 €, mokant 1 įmoką per metus.

Ugdymo kaina Vilniuje

8 300 €, mokant 10 įmokų per metus;
8 200 €, mokant 2 įmokas per metus;
8 000 €, mokant 1 įmoką per metus.

10 €/ dieną priešpiečiai ir pietūs Vilniuje ir Kaune*

*Kaina gali keistis

70 € – žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas;

500 € – vienkartinis stojamasis administravimo mokestis (negrąžinamas);

500 € – ugdymo priemonių mokestis metams (mokomųjų dalykų vadovėliai, knygos, pratybos (įskaitant elektroninę formą, viena mokomojo dalyko priemonė), prieigos prie duomenų bazių ir sistemų licencijos, bendrojo naudojimo kanceliarinės priemonės ir kt.)  Šis mokestis neapima individualių priemonių (asmeninio kompiuterio (5–12 klasės), skaičiuotuvo, rašymo priemonių bei jų dėklo, kuprinės, egzaminų mokesčio ir pan.);

115 € – vienas baigiamasis egzaminas (iš viso laikomi šešių dalykų baigiamieji egzaminai).

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO UGDYMO KAINA METAMS KAUNE IR VILNIUJE

9 800 €, mokant 10 įmokų per metus;
9 700 €, mokant 2 įmokas per metus;
9 500 €, mokant 1 įmoką per metus.
-20% nuolaida taikoma antram, trečiam, ketvirtam ir kt. vaikui.

Ugdymo kaina yra fiksuojama visam 2 metų mokymosi laikotarpiui.

10 €/ dieną priešpiečiai ir pietūs Vilniuje ir Kaune*

*Kaina gali keistis