Erudito licėjaus komanda

Licėjaus įkūrėjas ir vadovas

Dr. doc. Nerijus Pačėsa – švietimo profesionalas, buvęs privataus ISM Vadybos ir Ekonomikos Universiteto rektorius. Dr. doc. Nerijus Pačėsa turi solidžią privataus verslo kūrimo ir valdymo patirtį, jau penkiolika metų konsultuoja įmones strateginio valdymo klausimais. Skaityti plačiau.

Nerijus

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams

Laima Pačėsienė, direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams. Vilniaus universitete baigė germanų filologijos studijas ir įgijo anglų kalbos magistro laipsnį. Vėliau VDU universitete įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. Laima yra kūrybiška asmenybė, domisi dizainu, menu, muzika, estetiniais aplinkos sprendimais, kuriančiais patrauklią ir patogią ugdymo aplinką. Siekia, kad licėjaus vidinė estetika ir mokinių neformalaus ugdymo erdvės atitiktų kiekvieno vaiko poreikius. Formuojant visapusišką asmenybę, labai svarbi yra aplinka, kurioje vaikas praleidžia didžiąją dalį savo dienos. Norime, kad, vaikai mokydamiesi čia jaustųsi gerai ir ilsėdamiesi per pertraukas, įsitraukdami į veiklas po pamokų.

Laikosi nuostatos, kad visi vaikai yra unikalūs. 

Laima

Tarptautinių programų vadovė

Julie Ly Chu, tarptautinių programų vadovė, kuri profesine prasme susiformavo tarp Taivano, iš kur ji yra kilus, Tailando, kur ji studijavo įvariose tarptautinėse mokyklose ir Jungtinėje Karalysteje, kur įgijo aukštąjį išsilavinimą. Bristolio universitete, apsigynusi darbą apie socialinę atskirtį ir prekybą žmonėmis, ji įgijo sociologijos bakalauro laipsnį. Magistro laipsnis įgytas mokyklų konsultavimo programoje. Antras magistrantūros studijas pabaigė Oksfordo universitete tarptautinės edukacijos, studentų gerovės ir į vaikus nukreipto mokymo srityse. Turi darbinės patirties mažumų rūpybos, specialaus mokymo, reabilitacijos ir pedagoginių tyrimų nevyriausybinėse organizacijose visame pasaulyje srityse.

Laikosi nuostatos - išsilavinimas yra tai kas lieka, kai pamirštama, kas išmokta mokykloje.

Ketvirtos klasės mokytoja

Daiva Jankauskienė, ketvirtos klasės mokytoja, turinti 27 metų darbo patirtį pradinio ugdymo srityje. Baigusi Šiaulių pedagoginio instituto pradinio ugdymo pedagogiką ir metodiką, Kauno Technologijos universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį. Dalyvavo Londone vykstančiame Britų Švietimo ir mokymo technologijų parodoje (BETT) bei kvalifikaciniuose seminaruose. Domisi informacinėmis naujovėmis. Ugdymo procese taiko tokias priemones, kaip interaktyvioji lenta „SMART", „Pelės išdykėlės" („Mouse Mischief").

Laikosi nuostatos, kad mokytis, tobulėti ir augti niekada nevėlu, todėl mokosi ir auga kartu su savo mokiniais.

Daiva

Trečios klasės mokytoja-ekspertė

Jolanta Žvirblienė, trečios klasės mokytoja-ekspertė, turinti 24 metų pradinio ugdymo patirtį. 2011 m. Metų Mokytoja. Daug metų taiko integruotą  mokymą(si), didelį dėmesį skiria patirtiniam mokymui(si) ir komandiniam darbui. Integruotų vadovėlių serijos ŠOK matematikos vadovėlio ,,Riešutas" autorė. 12 metų vadovauja dainos ir šokio studijos ,,Daukantukai" veiklai. Kolektyvas laimi respublikinius ir tarptautinius konkursus.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienam vaikui pamoka turi būti pripildyta laukimu ko nors įdomaus, neįprasto, naujo, teikiančio jam „džiugų nerimą". Jis turi džiaugtis dėl pažinimo sunkumų, jausti greta esant pedagogą, draugus, kurie visuomet pasirengę padėti.

Jolanta

Antros klasės mokytoja-metodininkė

Loreta Marčiulionytė, antros klasės mokytoja-metodininkė, turinti 27 metų pradinio ugdymo patirtį. Baigusi edukologijos studijas VU KHF universitete bei Klaipėdos universitete. Mėgsta lankyti seminarus, mokymus, tobulintis informacinių technologijų srityje. Daug dėmesio skiria meniniam ugdymui ir kūrybinei raiškai.

Laikosi nuostatos, jog ko dar nesi įvaldęs, galima išmokti, svarbu norėti.

Loreta

Antros klasės mokytoja

Jurgita Vyšniauskienė, antros klasės mokytoja. Jurgita baigusi pradinių klasių pedagogiką ir metodiką. Pedagoginį darbą dirba daugiau nei 25 metus.  2014 m. KTU įgijo socialinio pedagogo kvalifikaciją. Dirbo su vaikais, laikinai netekusiais tėvų globos. Prieš kelis metus sugrįžo prie savo svajonių profesijos – pradinių klasių mokytojos. ,,Gyvenime man labai svarbu žmonių tarpusavio santykiai'', – teigia mokytoja.

Laikosi nuostatos, jog svarbiausia, kad vaikas gerai jaustųsi jį supančioje aplinkoje. 

Jurgitaa

Pirmos klasės mokytoja

Rūta Gudynienė, pirmos klasės mokytoja. Baigusi KTU ekonomikos bakalaurą ir verslo administravimo magistrą. Šiuo metu studijuoja pradinių klasių ugdymo pedagogiką. Daug dėmesio skiria vaikų pilietiškumo ugdymui, išnaudojant netradicines ugdymo aplinkas: teatrą ir muziejų lankymą, dalyvavimą  valstybinėse šventėse, koncertuose, renginiuose.

Laikosi nuostatos, jog svarbu laikytis šių vertybių:
1. Tikėjimas Dievu.
2. Viltis, kad kasdien Lietuvą galime padaryti gražesne.
3. Meilė šeimai ir visiems esantiems šalia.

Rūta

Priešmokyklinės klasės mokytoja

Kristina Šatkutė, priešmokyklinės klasės mokytoja. Baigusi menotyros studijų programą Vytauto Didžiojo Universitete. Šiuo metu studijuoja pradinių klasių ugdymo pedagogiką. Į darbo procesą žiūri kūrybiškai ir novatoriškai. Tiki, kad vaikai anksti pradeda kvestionuoti informaciją, nuo pat mažų dienų ir jiems reikia ,,čia ir dabar“ pagrįstų atsakymų. Kūrybingumu grįstas ugdymas, edukacinės inovacijos formuoja ne teisingų atsakymų siekiančią, o kritiškai mąstančią asmenybę.

Laikosi nuostatos, kad reikia leisti klysti. Nes kiekviena klaida skatina mokytis. 

Kristina

Anglų kalbos mokytoja

Loreta Gotautienė Vaišvilienė, anglų kalbos mokytoja.

Loreta baigus Vilniaus universitetą, kuriam studijavo anglų kabą ir literatūrą bei įgijo anglų kalbos filologės ir dėstytojos kvalifikaciją.

Mokytojos patirtis aprėpia labai plačiai – nuo darbo su pradinukais, studentais iki verslo vadovų mokymo.

Laikosi nuostatos: kiekviename įžvelgti talentą, kiekvienam padėti jį skleisti, su kiekvienu augti ir mokytis pačiai.

Loreta Gotautienė Vaišvilienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Irena Grinkevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Baigusi VVU KVF ir tapusi lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja pasuko į mokyklą , kurioje jau greitai bus 34 metai. Užauginti ne tik savi trys sūnūs, bet ir visas būrys puikių mokinių. Na, suprantama, kad mokytis tenka visą gyvenimą, o geriausi mokytojai – mokiniai. Daug spektaklių, išvykų, knygų, pokalbių, džiaugsmo, ašarų, džiaugsmo ašarų taip pat , laimėjimų ir pralaimėjimų, visko, kas nutinka  žmogui.

Laikosi nuostatos, kad tik bendradarbiaujant  ir bendraujant galima pasiekti pozityvių santykių ir , svarbiausia,  matyti laimingus vaikus. 

irena

Prancūzų kalbos mokytojas

Wilfred Ledoux Tchasse Simo, prancūzų kalbos mokytojas, kuriam prancūzų kalba yra gimtoji, kurios jis moko moksleivius ir studentus jau apie 10 metų. Pastaruosius septynerius metus gyvena Lietuvoje yra vedęs lietuvę ir turi nuostabią šeimą. 

Matematikos mokytoja

Jolanta Zalubienė, matematikos mokytoja metodininkė, turinti 25 metų matematikos mokymo mokykloje patirtį. Baigusi Vilniaus universitetą įgijo matematiko - dėstytojo specialybę. Autorė leidinio ,,Matematikos projektinių darbų idėjos", bendraautorė ,,Matematikos kontroliniai ir savarankiški darbai 11 klasei", bendraautorė naujo matematikos vadovėlio ,,Matematika Tempus 11 klasei ". Dalinasi savo patirtimi ir veda seminarus mokytojams - yra ,,Šviesos" leidyklos lektorė.

Mokytoja savo darbo rezultatais džiaugiasi ne tik kai jos mokiniai užima prizines vietas miesto matematikos olimpiadose ar gauna aukštus matematikos valstybinio egzamino įvertinimus, bet ir kai atranda matematiką įvairiose gyvenimo srityse - mokiniai yra atlikę išskirtinių ir įdomių kūrybinių projektinių darbų, dalyvauja mokslinėse mokinių konferencijose.

Nuostata – nėra netalentingų vaikų, gali būti tik neatrasti jų talentai, kuriuos mums reikia pastebėti ir paskatinti išsiskleisti.

Jolantag

Informacinių technologijų ir robotikos mokytojas

Tomas Stasiukaitis, informacinių technologijų ir robotikos mokytojas. Praktiškai technologijas taikantis mokytojas. Vaikus moko tokių dalykų, kurie yra praktiškai pritaikomi gyvenime. Informatikos magistro laipsnį turintis mokytojas ne tik dirba su vaikais. Greičiausiai Jums teko girdėti, kad 2016 metais Kauno Kalėdų eglutė pirmą kartą Lietuvoje buvo prijungta prie interneto, eglės žaislus internetu galėjo valdyti kiekvienas norintis - tai mūsų mokytojo darbas. Tomas Stasiukaitis iki šiol daugiausia dirbo su suaugusiųjų ir vyresnių vaikų mokymu, dabar dirba su vaikais nuo pirmos klasės. 

Tomas tiki, kad pasiekti galima viską, kiek ilgai to sieksi priklauso tik nuo pastangų!

Devizas: Kaip tikėsi - taip ir bus!

Tomas

Chemijos ir biologijos mokytoja

Laura Makarevičiūtė, gamtos ir žmogaus mokytoja. ,,Renkuosi mokyti" septintosios kartos atstovė. Baigusi taikomosios chemijos magistrantūros studijas KTU. Šiuo metu gilina biologijos žinias LEU. Neišauganti iš vaikiško polinkio viskuo žavėtis, domėtis ir turinti neišblėstantį smalsumo jausmą. Daug dėmesio skiria kūrybiškumo ir socialinių įgūdžių tobulinimui, mano, kad mokslas yra didžiulė vertybė.

Laikosi nuostatos, kad intelektualumas - tai gebėjimas identifikuoti svarbą bet kurioje situacijoje. Todėl itin prasminga nuo pat mažumės ugdyti intelektą, ypač emocinį, kad žmogus bet kuriame savo gyvenimo periode tausotų save, kitus ir aplinką.

Laura

Geografijos ir istorijos mokytoja

Justina Mieželė, „Renkuosi mokytyti“ programos dalyvė. Nuo 2008 m. Šv. Mato gimnazijoje mokė 5-12 klasių mokinius istorijos ir geografijos, o KTU gimnazijoje – 9-12 klases geografijos. Vytauto Didžiojo universitete baigė sociologijos bakalauro ir magistro studijas, pedagogikos studijas.

Laikosi nuostatos, kad nėra vienodos pamokos, kaip ir vienodų vaikų. Tiki, kad nėra vaiko, kurio nedomintų jį supanti aplinka. Pamokose stengiasi padėti iškelti problemas ir atrasti atsakymus. Tai motyvuoja atidaryti dar vienos mokyklos duris, kuriai vaikas pirmiausia asmenybė.

Justina

Muzikos mokytoja

Neringa Brukštienė, muzikos mokytoja, profesionali pianistė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo du - atlikimo meno (profesionalaus atlikėjo) ir pedagogikos magistro laipsnius. Dirbo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vokalo koncertmeistere. Šiuo metu dirba Kauno 1-oje muzikos mokykloje fortepijono mokytoja ir koncertmeistere. ,,Yamaha'' muzikos mokykloje dirba su priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Laikosi nuostatos, kad mes visi esame kūrybiškos asmenybės, tik reikia tai savyje atrasti ir puoselėti. Tiktai kryptingai dirbantis žmogus gali pasiekti didžiausius savo tikslus. 

Neringa

Fizinio raštingumo mokytoja

Silva Čižikienė (Pesackaitė), kūno kultūros pedagogė, baigusi Sporto Universiteto magistro studijas (treniravimo sistemos), 17 metų sportavo profesionaliai lengvąją atletiką, turinti sporto meistro ženkliuką, buvusi lengvosios atletikos moterų rinktinės narė, didžiausi pasiekimai 2009 m. Universiados 4\100m. estafetinis bėgimas (Belgradas) – 5 vieta, 2009m. Europos - U23 estafetinis bėgimas - 3 vieta, taip pat daugkartinė Lietuvos čempionė ir prizininkė, Europos čempionatų dalyvė.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas augtų smalsus, orus, bendraujantis, kuriantis ir sėkmingai siektų savo užsibrėžtų tikslų ir norų.

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Loreta Trotienė, mokslinių eksperimentų mokytoja. Įgijusi Vytauto Didžiojo Universitete biologijos bakalaurą ir studijuojanti Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitete Laboratorinę medicinos biologiją. Domisi patyriminiu ugdymu, nes vaikai geriausiai mokosi tyrinėdami, eksperimentuodami, pažindami ir atrasdami.

Laikosi nuostatos, Atskleisti kiekvieno vaiko kūrybiškumą.

Mokslinių eksperimentų laboratorijos koordinatorė

Eglė Vaičiukynaitė, mokslinių eksperimentų laboratorijos koordinatorė. Kauno technologijos universiteto socialinių mokslų doktorantė. KTU įgijusi taikomosios chemijos bakalaurą ir rinkodaro magistrą. Domisi neuromarketingu, moksliniais tyrimais ir eksperimentais, socialiniu darbu. Ateitį sieja su ugdymu.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas žmogus turi dalintis.

Eglė

Šachmatų treneris

Martynas Antanaitis, šachmatų treneris, ASU baigė ekonomisto specialybę. Universitetas baigtas su padėkos raštu už sportinę veiklą (šachmatai); šachmatų turnyrų prizininkas. Dirba treneriu Lietuvos šachmatų mokykloje. Savanoriauja mokykloje-darželyje „Šviesa".

Laikosi nuostatos: mąstymo lavinimas yra svarbiausias ugdymo uždavinys, o šachmatai tam puikiai tinka!

Karatė kyokushin treneris

Linas Jonika, karatė kyokushin treneris, turintis 10 metų trenerio patirtį. LSU baigė sveikatos ugdymo bakalauro studijas bei sporto psichologijos magistrą. Įgytas žinias stengiasi pritaikyti dirbdamas su vaikais. ,,Karatė'' pradėjo sportuoti būdamas 10 m. Tai - hobis, darbas ir aistra. Europos jaunių čempionas, Lietuvos suaugusiųjų čempionato pirmos vietos laimėtojas, daugkartinis prizininkas, tarptautinių turnyrų prizininkas. 2010 metais įkūrė kyokushin karatė klubą ,,Osu", kuris šiuo metu vienija daugiau kaip 200 žmonių nuo 5 m. iki 52 m. amžiaus.

Laikosi nuostatos, jog šeima - didžiausia vertybė.

karate

Komunikacijos specialistė

Aistė Simaškaitė, Erudito licėjaus komunikacijos specialistė. Baigusi politikos mokslų bakalauro ir viešųjų ryšių magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete. Aistė yra pozityvi ir kūrybiška asmenybė. Ji domisi viešųjų ryšių pritaikymu šiuolaikiškoje bei greitai kintančioje visuomenėje. Aktyvi projektinė veikla nevyriausybinėse organizacijose jai tik patvirtino, kad siekiant pristatyti savo ar kitų šalių kultūras bei aktualijas labai svarbu mokėti jas įdomiai ir žaismingai pateikti. Socialiniai tinklai yra puiki priemonė komunikaciją padaryti įdomesnę ir prieinamesnę. Aistė tiki, kad inovatyvi, informatyvi vidinė bei išorinė komunikacija organizacijoje padeda sukurti šiltą tarpusavio ryšį, o tai atneša puikius rezultatus.

Laikosi nuostatos, kad  efektyvi komunikacija yra puikus kelias pasiekti bendrų tikslų ir sėkmę.