Erudito licėjus Kauno komanda matematikos mokytoja

Julija Grėbliūnaitė

Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja metodininkė turi beveik keturiasdešimties metų mokymo patirtį. Savo karjerą pradėjo Edukologijos universitete, kur įgijo matematikos mokytojos specialybę. 2003 metais tęsė magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete ir įgijo matematiko kvalifikacinį laipsnį. 2018 metais Julija dalyvavo Geothe’s instituto organizuotame „CLILiG@Litauen“ projekto seminare, kuriame dėstė integruotas matematikos ir vokiečių kalbos pamokas. „Matematikos pamokose svarbu mokinių loginio mąstymo lavinimas ir matematinių žinių taikymas realiame gyvenime, todėl tam skiriu didelį dėmesį“, – savo mokymo prioritetais dalijasi Julija.

Laikosi nuostatos, kad svarbu mokiniams sudėtingus dalykus paaiškinti paprastai ir suprantamai.