Neda Sorokolietovienė

Neda Sorokolietovienė

Ugdymo koordinatorė

Inžinerijos mokslų krypties išsilavinimą (aplinkos apsaugos inžinerijos bakalauro diplomą bei aplinkos inžinerijos magistro diplomus) įgijo ir 4 metus profesinius įgūdžius bei gebėjimus lavino akademinėje Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkoje. Per savo darbo universitete praktiką išsiugdė universalius veiklos administravimo bei koordinavimo įgūdžius.

Pastaruosius keletą metų Neda persikėlusi gyventi į Kauną – dėmesį skyrė inžinerijai, procesų, taisyklių, tvarkų, procedūrų, instrukcijų kūrimui bei bendrajai komunikacijai.

Savo darbo patirtį papildžiusi didžiausioje nekilnojamojo turto kompanijoje, Neda prisijungė prie „Erudito“ licėjaus komandos Kaune, nes tiki, kad jos darbo patirtis, didžiulis užsidegimas bei empatiškas požiūris į kiekvieną prisidės prie licėjaus keliamų tikslų įgyvendinimo.

Laikosi nuostatos, kad kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus – iš dalies vaikas.