erudito licėjus etika mokytoja komanda

Rasa Najulytė-Patamsienė

Etikos mokytoja

Vilniaus universitete baigusi lietuvių filologijos ir reklamos studijas, Rasa dirbo ryšių su visuomene srityje, bet savanorystė jaunimo kūrybinėse stovyklose, edukacinių renginių vaikams organizavimas, vėliau ir darbas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje padėjo apsispręsti ir įgyvendinti svajonę tapti mokytoja. Pedagogikos studijos Kauno technologijos universitete, stažuotė Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete – ir jau trejus metus Rasa džiaugiasi ir didžiuojasi etikos mokytojos darbu. Rasa labai vertina su mokiniais praleistą laiką ir mano, kad etikos pamokos turi padėti ugdyti esminius gebėjimus – gebėjimą būti Žmogumi, kritiškai mąstančiu, empatišku, nuolat augančiu ir tobulėjančiu.

Laikosi nuostatos, kad mokytojo darbas nebetenka prasmės tada, kai pats nustoji jame augti.