Erudito licėjus Kauno komanda pradinių klasių mokytoja

Rūta Gudynienė

IB PYP koordinatorė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė

Mokytoja metodininkė Rūta „Erudito“ licėjuje dirba nuo pirmųjų jo įkūrimo dienų. 2021 m. Rūta buvo išinkta mylimiausia „Erudito“ licėjaus pradinių klasių mokytoja Kaune. Ji yra įgijusi pradinių klasių ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnį bei edukologijos magistro laipsnį. Taip pat yra baigusi KTU ekonomikos bakalaurą ir verslo administravimo magistrą. Daug dėmesio skiria vaikų pilietiškumo ugdymui, išnaudojant netradicines ugdymo aplinkas. Tiki, kad kūrybingumo, kritinio mąstymo ir bendradarbiavimo kompetencijos – tai raktas į ateities sėkmę.

Laikosi nuostatos, jog kiekvienas vaikas yra neribotas galimybes turinti Asmenybė, kuriai tik reikia parodyti teisingą kelią, juo nukreipti ir suteikti galimybes veikti.