Erudito licėjaus Kauno komanda pradinių klasių mokytoja

Daiva Petkevičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Baigė Marijampolės aukštesniosios pedagoginės mokyklos auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose specialybės kursą, vėliau Šiaulių universitete pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį bei pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. 2012 m. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete baigė edukologijos studijų krypties edukacinių technologijų studijų programą ir įgijo edukologijos magistro laipsnį. Domisi IKT ir jas taiko praktikoje. Mokykloje dirba nuo 1992 m.

Laikosi nuostatos, kad pirmiausiai vaikas turi labai gerai jaustis mokykloje, tik tada jis gali siekti pačių aukščiausių rezultatų pagal savo galimybes.