Evelina Žygaitė

Priešmokyklinės klasės mokytoja

Vytauto Didžiojo universitete, Švietimo akademijos mokytojų rengimo institute įgijo pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnį bei pedagogo kvalifikaciją, o šiuo metu baiginėja magistro studijas Mykolo Romerio universitete, vaikų teisių apsaugos kryptyje. Evelina savo daugiau nei penkerių metų pedagoginę patirtį kaupė dirbdama ikimokyklinio,  priešmokyklinio ugdymo srityje, su skirtingo amžiaus vaikais iš įvairių kalbinių, etninių, kultūrinių, religinių, socioekonominių aplinkų bei turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Per šiuos metus suprato, jog mokytojui svarbiausia užtikrinti kiekvieno vaiko individualią ugdymosi sėkmę ir gerovę, o taip pat užmegzti artimą ir pagarbų ryšį su vaikais bei sukurti jaukią, patikimą, saugią, draugišką ir motyvuojančią aplinką, svarbu ne tik gebėti organizuoti įtraukų, į skirtingus vaikų ugdymosi poreikius orientuotą ugdymą, tačiau ir pažinti ir pripažinti mokinius kaip individualias asmenybes, turinčias unikalias savybes, skirtingas gyvenimo patirtis. Evelinai labai artima „Erudito“ licėjaus ugdymo filosofija, todėl savo klasės ugdymo procese daug dėmesio skiria mąstymo ugdymui.