Remigija Karalienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Baigusi VU ir įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros specialybę dirbo mokytoja keliose Vilniaus mokyklose su 5–12 klasių moksleiviais, rengė mokinius įvairiems testams (PUPP, VBE, NMPP). 2013 m. įgijo mokytojo metodininko kvalifikaciją. Mokytojai labai įdomu  dirbti su mokiniais ne tik  pamokose, bet ir per popamokines bei neformaliojo ugdymo veiklas – kurį laiką vedė būrelius „Žaidžiu žodžiu“, „Žaidžiame teatrą“, su mokiniais kūrė mini spektaklius, literatūrines kompozicijas, rengė kūrybinių darbų parodas ir pan. Mokytojos organizuota senų knygų paroda pateko į serijos „Atrask“ 6 kl. literatūros vadovėlį kaip patirtinė užduotis „Seniausia šeimos, giminės knyga, jos istorija“. Dvejus metus iš eilės mokytojos paruošti mokiniai užėmė prizines vietas Vilniaus m. meninio skaitymo konkurse. Bendraudama su mokiniais siekia būti nuoširdi, supratinga, kantri. Mokytoja dalinasi savo žiniomis ir patirtimis su kolegomis konferencijose.

Laikosi nuostatos, kad neklysta tik tie, kurie nieko nedaro.