Assoc. Prof. Nerijus Pačėsa congratulates on International Education Day
Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

Doc. dr. Nerijus Pačėsa sveikina Tarptautinės švietimo dienos proga

Šiuolaikinis ugdymas yra pagrįstas glaudžiu bendradarbiavimu tarp pagrindinių ugdymo dalyvių – mokytojų, mokinių ir jų tėvų – ir ne tik tarp šių grupių bet ir jų viduje. Nes bendradarbiavimas ir pozityvus dialogas stiprina refleksyvųjį mokymą bei padeda realizuoti asmenybės galias. Refleksyvusis mokymas leidžia mokytojams kūrybiškai keisti ir tobulinti sukurtas mokymo ir mokymosi schemas. Taip sukuriamas pozityvaus pokyčio ratas, kuris įgalina mokinio ir tėvų įsitraukimą bei įprasmina mokytojo kūrybines galias ir idėjas.

Tokiai aplinkai sukurti yra labai svarbus asmeninį augimą skatinantis mikroklimatas ir sveikais tobulėjimo iššūkiais praturtinta profesinė terpė. Ji kuriama per motyvuojančią misiją ir vertybes, kurios „gyvena“ ir nuolat „jaučiamos“. Čia svarbus vaidmuo tenka vadovams, kurie turi atitikti organizacijos vertybes, demonstruoti tinkamas nuostatas ir rezultatus, nuolat aptarti jas su darbuotojais, kurti bendradarbiavimu, pagarba ir pasitikėjimu paremtą kultūrą.

Turint aiškią ugdymo filosofiją, motyvuojanti kultūra ir santykiai perkeliami į ugdymo procesą. Mokytojai tampa mokyklos ugdymo filosofijos ir kultūros skleidėjais. Sekdami šiuolaikinio ugdymo paradigma, mokytojai turi orientuotis į įtraukųjį ugdymą, skirti didelį dėmesį ne išmokimui, o suvokimui, klaidą traktuoti ne kaip blogį, o galimybę, puoselėti abipusę pagarbą bei teikti dažną grįžtamąjį ryšį. Tai teigiamai veikia mokinių motyvaciją, atsakomybę ir savarankiškumą – būtinus įtraukaus mokymosi veiksnius.

Mokiniams reikalingi įkvepiantys pavyzdžiai, todėl Mokytojas turi demonstruoti stiprų vertybinį ir kompetencijos pamatą, aukštą emocinį intelektą, nuolat ieškoti ir taikyti naujas ugdymo formas, mokytis, tobulėti ir dalintis. Kuriant tokią ugdymo aplinką ir kultūrą turi pavykti pasiekti svarbiausią jauno žmogaus ugdymo tikslą – įkvėpti jį intelektiniam smalsumui, kuris tęstųsi visą gyvenimą.

To ir linkiu visiems mokantiems ir besimokantiems Tarpautinės švietimo dienos proga!