„Erudito” licėjus parodoje „Mokykla 2020”
Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

„Erudito” licėjus parodoje „Mokykla 2020”

„Erudito” licėjus dalyvauja virtualioje švietimo inovacijų parodoje  „Mokykla 2020” , kuri vyks lapkričio 20–21 dienomis. Paroda „Mokykla 2020“ – vienas iš svarbiausių Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginių, kuri vyks jubiliejinį – 10-ąjį – kartą.

Parodos metu kviečiame dalyvauti atvirose  „Erudito” licėjus paskaitose arba susitikti individualiai, kviečiame registruotis į renginį (renginys nemokamas):

 https://mokykla.biletum.com/lt/events/78/

„Erudito licėjaus“ pranešimai lapkričio 20-21 d.

Licėjaus renginius galite rasti Transliacijų skiltyje, 2-jame kanale.

Lapkričio 20 d.

  • 10-10:30 val. Verslumo ugdymas mokykloje. Kodėl tai progresyvu? Pranešėjas doc. Dr. Nerijus Pačėsa,  „Erudito” licėjaus direktorius.

Daug kalbama apie integruotą ir patirtinį ugdymą bei jo svarbą bendrųjų kompetencijų formavimui. Tai iš ties puikūs metodiniai sprendimai, kurie ugdymą paverčia įdomia, įtraukia ir prasminga veikla. Tačiau – tai be galo sudėtingai realizuojama, nes dalykinėje sistemoje maža galimybių tokių formatų taikymui. Vienas jų – projektinės veiklos, kurios leidžia pasiekti šiuos tikslus, tačiau jos dažniausiai yra už dalyko ribų. Verslumo ugdymas yra dalis ekonomikos dalyko turinio, kuris yra puikus projektinės veiklos objektas. Verslumo projektai nereikalauja ieškoti dirbtinių ryšių tarp dalykų, neįspraudžia į faktinių žinių atkartojimo formatus, bet atvirkščiai – užduoda labai kūrybinį procesą, kuriame dera ir saviraiška bei tyrimų metodų taikymas, kūrybinė veikla ir struktūruotas projekto turinio ir rezultatų pateikimas. O svarbiausia – tokie projektai skatina smalsumą, savarankiškumą bei atsakomybę!

  • 10:30-11 val. “How can a play-based approach make learning more meaningful?” Talia Shaban, International Cambridge programme teacher at “Erudito” lyceum. Paskaita vyks anglų kalba.
  • 14:30-15 val. Mąstymo ugdymas: kaip tai veikia? Pranešėjas Donatas Šinkūnas,  „Erudito” licėjaus istorijos, etikos ir filosofijos mokytojas

Paskaitos metu lektorius pristatys konceptualinį mokymą, aktyvių metodų sampratą ir jų taikymą praktikoje bei integracijos galimybes socialiniuose ir humanitariniuose moksluose.   

  • 16-16:30 val. Vaikų emocinė gerovė skaitmeniniame pasaulyje. Ar interneto rizikas galima paversti vaikui naudingomis galimybėmis? Pranešėja Virginija Rekienė, “Erudito” licėjaus psichologė

Internetas yra neatsiejama XXI  amžiaus vaikų gyvenimo dalis, stipriai paveikusi tai, kaip vaikai ieško informacijos ir pagalbos, kaip jie  bendrauja, pramogauja, sprendžia konfliktus, išreiškia save, žaidžia bei mokosi. Interneto naudojimo rizikos vaikų emocinei gerovei yra dažniau ir plačiai aptariamos nei Interneto teikiamos galimybės, pamirštant, kad susidūrimas su rizika ir jos sėkmingas įveikimas yra sąlygos, kurios padeda vaikams ugdyti(s) psichologinį atsparumą. Tačiau tiek tėvams, tiek mokytojams, siekiant užtikrinti vaikų emocinę gerovę, iškyla sunkumai derinant galimas Interneto galimybes ir grėsmes. 

 Lapkričio 21 d.

  • 10-10:30val. Projektinė veikla pamokose. Pranešėjai Kristina Celiešiūtė,  „Erudito” licėjaus direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui ir Rokas Balčiūnas,  „Erudito” licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Projektai ugdymo procese = XXIa. svarbiausių moksleivių kompetencijų ( kritinis mąstymas, bendradrabiavimas, komunikacija, kūrybiškumas). Kaip mokiniai mokosi nesimokydami?

Lapkričio 20-21 d. kviečiame registruotis individualiai konsultacijai su „Erudito“ licėjaus darbuotojais, norint prisijungti, jums reikės registruotis renginio platformoje, Kalendoriaus skiltyje:

https://mokykla.biletum.com/lt/events/78/