Paskelbtas: Erudito Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

Tarptautinio bakalaureato programa – jau greit ir pradinukams

„Erudito“ licėjus yra tarp kandidatuojančių mokyklų, siekiančių įdiegti tarptautinio bakalaureato programą pradinėms klasėms (IB PYP).

IB PYP moksleiviams iki 12 metų siūlo tyrimais grįstą, transdisciplininę mokymo(si) programą, kuri stiprina supratimą apie įvairius dalykus jungiančius ryšius. Programa atspindi ir geriausias mokslinių tyrimų, mąstymo lyderystės ir patirties iš viso IB pasaulio mokyklų gautas žinias.

„Manome, jog IB PYP programa skatins didesnį mokinių įsitraukimą, klausimų kėlimą, ugdys mąstymą, leis jiems prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, suteiks galimybę giliau pažvelgti į globalias temas bei didins mokinių motyvaciją“, sako IB PYP programos koordinatorė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Rūta Gudynienė.

„Erudito“ licėjaus pradinių klasių mokytojoms stažuojantis įvairiose Europos mokyklose, atkreipėme dėmesį į IB PYP teikiamus privalumus ir pastebėjome, kad IB ugdymo principai yra labai panašūs į mūsų mokyklos taikomus principus“, tikina pradinių klasių programų vadovė, priešmokyklinės klasės mokytoja metodininkė Daiva Jankauskienė. Nuo „Erudito“ licėjaus įsteigimo pradžios didelis dėmesys skiriamas integracinėms savaitėms, kontekstiniam ir patyriminiam ugdymui, mąstymo ugdymui, projektinėms veikloms. Mokykloje taikomi mąstymo įpročiai, kurie yra tampriai susiję su tarptautinio bakalaureato Besimokančiojo profilio savybėmis, tokiomis kaip tyrinėjantis, išmanantis, mąstantis, bendraujantis, principingas, atviras, rūpestingas, rizikuojantis, išlaikantis pusiausvyrą ir reflektuojantis.

Tarptautinio bakalaureato Pradinio ugdymo programą sudaro šešios tarpdisciplininės temos, kurios nagrinėjamos visose mokomųjų dalykų grupėse:

 • Kas mes esame;
 • Kur mes esame (vieta ir laikas);
 • Kaip mes išreiškiame save;
 • Kaip veikia pasaulis;
 • Kaip mes ugdome save;
 • Kaip mes dalijamės planeta.

Šios temos atrinktos atsižvelgiant į jų svarbą realiam pasauliui. Jos neturi griežtų ribų ir sukuria aktualų ir realų kontekstą mokymo(si) procesui. Tai padeda mokiniui prisiimti atsakomybę už savo mokymosi procesą, suvokti jo prasmę ir susieti mokymo turinį su realiu pasauliu.

Ir IB PYP, ir „Erudito“ licėjuje didelis dėmesys skiriamas šių mokinio įgūdžių lavinimui:

 • Mąstymo;
 • Bendravimo;
 • Tyrinėjimo;
 • Savęs valdymo;
 • Socialiniams.

Ši pradinio ugdymo programa skatina vertinti mokinio kompetencijas, didelis dėmesys joms skiriamas ir atnaujintose nacionalinio ugdymo programose.

Rūta Gudynienė, IB PYP programos koordinatorė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Daiva Jankauskienė, pradinių klasių programų vadovė, priešmokyklinės klasės mokytoja metodininkė