Paskelbtas: admin Kategorija: Naujienos Komentarai: Vienas komentaras

Išskirtinė „Erudito“ licėjaus ugdymo ypatybė – integralumas

Išskirtinė Erudito licėjaus ugdymo ypatybė – integralumas.

Tiek pradinėse, tiek pagrindinėsė ar gimnazinėse klasėse ypatingą dėmesį skiriame integraliam ugdymui:
» pradinukų ugdymą organizuojame kaip vieningą sistemą, neskaidant į atskirus, nesusietus mokomuosius dalykus.
» pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje daug dėmesio skiriame tarpdalykinei integracijai. Bendros integruojančios veiklos, tarpdalykiniai projektai licėjuje sudaro gerai apgalvotą, tikslingą sistemą, formuojančią tiksliomis dalykinėmis žiniomis paremtą integralų pasaulio paveikslą.

Kviečiame į vieną iš daugelio integruoto turinio pamokų. Pamatykite, kaip chemijos bei matematikos mokosi Erudito licėjaus 8-okai.